Lleolir Canolfan Madog ar gyfer Astudiaethau Cymreig

Rydym wrth ein bodd o ddatgelu’r pum mudiad trysor fydd yn derbyn cyllid drwy’n Cylch Rhoi Byd-eang cyntaf erioed.  Dengys y pum trysor hyn yr ystod ardderchog o ddiwylliant a threftadaeth Gymreig a ddathlir ledled y byd.

Lleolir Canolfan Madog ar gyfer Astudiaethau Cymreig ym Mhrifysgol Rio Grande a Choleg Cymunedol Rio Grande yn Ohio, man hanfodol ym maes y Gymraeg yng Ngogledd America.  Mae Canolfan Madog yn meithrin dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o dreftadaeth Gymreig a diwylliant Cymreig cyfoes.
Mae gan lawer o drefi yn y rhanbarth olion o ddylanwad Cymreig nodedig, drwy enwau lleoedd, pensaernïaeth ac iaith.  Mae’r llyfrgell ar-lein yn gartref i amrywiaeth o ffuglen Gymreig, a hefyd i lyfrau ar gerddoriaeth a ffilmiau Cymreig, ymfudo a hanes lleol am Gymry, hanesion teuluoedd a gwybodaeth am eglwysi Cymreig.
Mae gweithgareddau a rhaglenni Canolfan Madog yn helpu i gynnal a gwarchod y Gymraeg, y diwylliant a’r celfyddydau Cymreig, ac mae’n darparu lle i academyddion ymchwilio’n rhagor i’r cysylltiad Cymreig-Americanaidd, a hyrwyddo gweithgareddau Cymreig-Americanaidd lleol.
Mae’r amgueddfa sy’n ffurfio rhan o’r ganolfan wedi’i lleoli ar hyd y Welsh Scenic Byway, a sefydlwyd i nodi’r safleoedd hanesyddol allweddol o gyfnewid Cymreig-Americanaidd.  Bydd arian a godwyd drwy’r Cylch Rhoi Byd-eang yn cael ei ddefnyddio i dalu am fwy o ddeunyddiau dwyieithog fydd yn darparu rhagor o wybodaeth hanesyddol i ymwelwyr â’r Ganolfan.  Un o uchelgeisiau Canolfan Madog yw magu mwy o ddiddordeb yn hanes Cymreig y rhanbarth drwy osod arwyddion strydoedd dwyieithog yn nhref Oak Hill gerllaw.
Mae’r Cylch Rhoi’n ffordd newydd o roi yn ôl i Gymru, gan uno rhwydwaith byd-eang o roddwyr i ddangos eu cariad at Gymru.
Rhoddwch heddiw drwy fynd i Cylch Rhoi Byd-eang JustGiving a chefnogwch y mudiadau ‘Trysorau Cymru’ hyn sy’n gweithio mewn cymunedau o amgylch y byd.
Bydd pob rhodd a dderbynnir hyd at ein targed o £5,000 cyntaf yn derbyn arian cyfatebol bunt am bunt, a chaiff ei rannu’n gyfartal rhwng y pum trysor, diolch i Sefydliad Pears.  Unwaith y bydd y targed hwn wedi’i gyrraedd, caiff yr holl roddion ychwanegol eu rhoi i’n gwaddol yn Cronfa i Gymru i gefnogi cymunedau lleol ledled Cymru, a bydd hefyd yn derbyn arian cyfatebol, diolch i’n Her Arian Cyfatebol Loteri Fawr Cronfa i Gymru.

News

Gweld y cyfan
Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu