Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Mae Cronfa Gwydnwch Coronafeirws Cymru’n cynnig grantiau i grwpiau ledled Cymru i’w helpu i ddarparu’r gefnogaeth argyfwng sydd ei angen oherwydd Covid-19 ac i adfer yn y tymor hir o effeithiau’r pandemig.

Hyd yma, mae’r gronfa wedi cefnogi grwpiau yng Nghymru gyda 856 o grantiau, cyfanswm o £4,471,922, llawer ar gyfer darparu bwyd i bobl fregus neu offer i gadw pobl yn ddiogel.
I’n galluogi i ddal ati gyda’r gefnogaeth hanfodol yma, mae angen rhagor o gyfraniadau ar frys oddi wrth roddwyr a chefnogwyr corfforaethol sy’n dymuno dangos eu hymrwymiad i helpu’r trydydd sector yng Nghymru yn y cyfnod anodd hwn.

Cysylltwch â Katy Hales a katy@communityfoundationwales.org.uk i ganfod sut y gallwch chi gymryd rhan.

Rhoddi nawr!