Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Bydd Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru yn ariannu elusennau, grwpiau cymunedol a sefydliadau di-elw sy’n gweithio yng Nghymru, sy’n darparu gweithgareddau i grwpiau bregus. Bydd hefyd yn cefnogi sefydliadau sy’n addasu’r ffordd y maent yn gweithio i ymateb i’r anghenion sy’n newid yn gyflym yn eu cymunedau.

Mae Sefydliad Cymunedol Cymru yn lansio’r gronfa gyda £200,000 – ond nid yw hynny’n mynd i fod yn ddigon. Gydag effaith Coronafirws yn tyfu o ddydd i ddydd, rydym yn gofyn am eich cefnogaeth.

Mae Cymru angen eich cefnogaeth heddiw yn fwy nag ar unrhyw adeg arall mewn cenhedlaeth. Mae hwn yn gyfnod hanesyddol pan allwch chi wneud gwahaniaeth enfawr i gymunedau Cymru.

Rhowch heddiw!

Rhoddi nawr!

Dyma rhestr o pwy sy'n cael ei gefnogi gan y gronfa yn barod

Cliciwch yma