Cefnogi adferiad o effeithiau pandemig Coronavirus

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Dechreuwyd Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru ar ddechrau’r pandemig yn 2020, ac fe’i sefydlwyd i gynorthwyo grwpiau a sefydliadau sy’n addasu eu gwasanaethau a’u cefnogaeth i unigolion a theuluoedd, boed yn unigol neu ar y cyd, y mae pandemig Coronavirus yn effeithio arnynt.

Yn gyfan gwbl, mae’r gronfa wedi dyfarnu dros £5.5 miliwn mewn grantiau i grwpiau ledled Cymru i’w helpu i gefnogi eu cymunedau lleol trwy’r pandemig. Gallwch ddarllen mwy am yr effaith a gafodd y gronfa hon ar Gymru yn ein hadroddiad Ymdopi â Covid.

Er bod y gronfa argyfwng hon bellach ar gau, gallwch barhau i roi i Sefydliad Cymunedol Cymru i’n helpu i barhau i ddarparu cefnogaeth hanfodol i drydydd sector Cymru wrth iddynt wella ar ôl pandemig Coronavirus.

Cliciwch isod i wneud rhodd: