CAERedigrwydd

CAERedigrwydd

Mae’r ymgyrch CAERedigrwydd wedi ei greu i annog pobl sy’n ymweld ac yn byw yng Nghaerdydd i feddwl yn wahanol am roi i’r rhai sy’n cardota ac sy’n ddigartref neu sydd ar fod yn ddigartref.Mae ymgyrch yn rhoi dewis arall o roi arian mewn i’r gronfa sy’n cael ei reoli can y Sefydliad Cymunedol Cymru, lle ma unigolion yn gallu cael eu dwylo ar arian i helpu nhw newid eu bywydau mewn ffordd bositif, ar amser hanfodol. Bydd pob ceiniog yn mynd yn uniongyrchol at unigolion.

  • Mae CAERedigrwydd yn ffordd newydd i bobl Caerdydd rhoi arian i helpu pobl ddigartref symud i ffwrdd o fywyd ar y stryd.
  • Wrth roi trwy CAERedigrwydd allwn gyda’n gilydd lleihau’r risg i unigolion bod yn ddigartref, trwy ddarparu’r cymorth cywir ar yr amser cywir i’r rhai sydd angen help y mwyaf.
  • Mae CAERedigrwydd yn gweithio gyda gwasanaethau digartref yng Nghaerdydd i wneud yn siŵr fod eich rhodd yn mynd yn uniongyrchol i unigolion trwy grantiau.
  • O gymorth tai i ddillad ar gyfer cyfweliadau – mae rhoi CAERedigrwydd yn gallu helpu rhoi dewis arall i’r rhai sydd yn byw ar y strydoedd.
  • Dewch i ni wneud rhywbeth gyda’n gilydd i newid a gwella bywyd pobl a rhoi siawns iddynt aros i ffwrdd o fywyd ar y strydoedd am byth.