Cwrdd â'n ffrindiau

"Rydym yn falch o fod yn Ffrind i Sefydliad Cymunedol Cymru, ac rydym bob amser yn awyddus i gefnogi prosiectau cymunedol lleol yng Nghymru."

"Cyfrifoldeb pawb yw sbarduno newid cadarnhaol yn eu cymuned. Mae'n hawdd mynd ar goll yn eich byd eich hun, mynd o gwmpas eich bywyd bob dydd a pheidio ag ystyried y rhai nad ydyn nhw'n cael yr un cyfleoedd. Ond os ydym i gyd yn rhoi ychydig, gallwn greu cyfleoedd teg a byd gwell i bawb."

"Pan ganfûm mwy am waith gwych Sefydliad Cymunedol Cymru, ac yn enwedig wrth gefnogi ein cymunedau yng Nghymru yn ystod Covid, roeddwn am roi fy nghefnogaeth drwy ddod yn Ffrind. Mae'n ffordd hawdd i wybod bod fy nghyfraniad bach yn gwneud gwahaniaeth go iawn."

“Yn falch o allu rhoi ychydig yn ôl i’m cymuned trwy’r gefnogaeth y mae Sefydliad Cymunedol Cymru’n ei dargedu.”