Cwrdd â'n ffrindiau

"Mae gan Ropehurst swyddfa yn y Barri ers 1991. Daw'r rhan fwyaf o'n staff o'r ardal ac rydyn ni'n aml wedi cyflogi mwy nag un genhedlaeth o'r un teulu. Rydyn ni’n teimlo’n agos iawn at ein cymuned ac roedd dod yn Gyfaill i Sefydliad Cymundeol Cymru’n gyfle i ni roi rhywbeth yn ôl. Mae’n ein gosod wrth galon ein cymuned a bydd, gobeithio, yn chwarae rhan mewn annog mwy o’r rhai sydd o’n cwmpas hefyd i ddod yn Gyfeillion.“

Darganfyddwch fwy

“Rydyn ni wrth ein bodd yn dod yn bartner i Sefydliad Cymunedol Cymru, cefnogwr ffantastig i brosiectau lleol yng Nghymru. Fel busnes gofalgar a grŵp o gydweithwyr, rydyn ni wedi bod yn chwilio am gyfleoedd i roi yn ôl i gymunedau ein hardal. Rydyn ni'n edrych ymlaen at ddatblygu ein partneriaeth, dal ati i ddangos ein gwerthoedd gofalgar ac i gefnogi'r cymunedau sydd ar stepen ein drws.”

Darganfyddwch fwy

“Rydyn ni wrth ein bodd yn dod yn un o'r aelodau cyntaf i sefydlu rhwydwaith arweiniol Cymru o roddi dyngarol ac yn edrych ymlaen at weithio gyda Sefydliad Cymunedol Cymru i gyflawni newid positif mewn cymunedau ym mhob cwr o'r wlad."

Darganfyddwch fwy

"Pan ganfûm mwy am waith gwych Sefydliad Cymunedol Cymru, ac yn enwedig wrth gefnogi ein cymunedau yng Nghymru yn ystod Covid, roeddwn am roi fy nghefnogaeth drwy ddod yn Ffrind. Mae'n ffordd hawdd i wybod bod fy nghyfraniad bach yn gwneud gwahaniaeth go iawn."

”Mynd i ddigwyddiad Sefydliad Cymunedol Cymru wnaeth i mi ddod yn Gyfaill, ar ôl sylweddoli, am y tro cyntaf, yr amrywiaeth mawr o waith y mae’n ei wneud dros gymunedau yng Nghymru. Mae’r sefydliad rwy’n ei redeg yn rhoi, wrth ei galon, addysg, iechyd a lles cymunedau a chefnogaeth a chyfleoedd i’r rhai sydd eu hangen fwyaf. Mae Sefydliad Cymunedol Cymru yn rhannu’r un gwerthoedd ac yn amlwg yn cadw at y safonau uchaf wrth wneud hynny – a hefyd yn cynghori pobl sydd â’r modd personol i ganfod y prosiectau a’r bobl iawn i’w cefnogi. Gyda chymaint yn gyffredin, roedd yn rhaid i mi gael cysylltiad agosach - ac roedd dod yn Gyfaill yn fy ngalluogi i wneud hynny."

“Yn falch o allu rhoi ychydig yn ôl i’m cymuned trwy’r gefnogaeth y mae Sefydliad Cymunedol Cymru’n ei dargedu.”