Richard Williams wedi’i benodi fel y Prif Weithredwr newydd

Rydym wrth ein bodd o gyhoeddi penodiad Richard Williams fel Prif Weithredwr newydd y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.

Mae Richard yn ymuno â ni o’r elusen Action on Hearing Loss, lle roedd yn Gyfarwyddwr dros Gymru.  Cyn iddo ddechrau gweithio yn y trydydd sector, roedd Richard yn olygydd papur newyddion, gan arwain y South Wales Echo a’r Wrexham Evening Leader, ac roedd hefyd wedi dal swyddi uchel gyda’r Daily Post a Wales on Sunday.  Mae Richard yn aelod o fwrdd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Hafan Cymru, ac mae’n gynrychiolydd cenedlaethol y trydydd sector ar Fwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys.

Gan fyfyrio ar ei benodiad, dywedodd Richard: “Rwyf wrth fy modd o fod yn ymuno â thîm y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, ac fe edrychaf ymlaen at weithio i sicrhau y cawn hyd yn oed fwy o effaith gadarnhaol ar gymunedau ledled Cymru.”

Edrychwn ymlaen at groesawu Richard at dîm y Sefydliad ym mis Medi ac fe ddymunwn bob llwyddiant iddo yn ei rôl newydd.

News

Gweld y cyfan
Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu