Richard Williams wedi’i benodi fel y Prif Weithredwr newydd

Rydym wrth ein bodd o gyhoeddi penodiad Richard Williams fel Prif Weithredwr newydd y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.

Mae Richard yn ymuno â ni o’r elusen Action on Hearing Loss, lle roedd yn Gyfarwyddwr dros Gymru.  Cyn iddo ddechrau gweithio yn y trydydd sector, roedd Richard yn olygydd papur newyddion, gan arwain y South Wales Echo a’r Wrexham Evening Leader, ac roedd hefyd wedi dal swyddi uchel gyda’r Daily Post a Wales on Sunday.  Mae Richard yn aelod o fwrdd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Hafan Cymru, ac mae’n gynrychiolydd cenedlaethol y trydydd sector ar Fwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys.

Gan fyfyrio ar ei benodiad, dywedodd Richard: “Rwyf wrth fy modd o fod yn ymuno â thîm y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, ac fe edrychaf ymlaen at weithio i sicrhau y cawn hyd yn oed fwy o effaith gadarnhaol ar gymunedau ledled Cymru.”

Edrychwn ymlaen at groesawu Richard at dîm y Sefydliad ym mis Medi ac fe ddymunwn bob llwyddiant iddo yn ei rôl newydd.

News

Gweld y cyfan
Pŵer rhannu eich stori

Pŵer rhannu eich stori

Cyfle i ddweud eich dweud!

Cyfle i ddweud eich dweud!

Y Principality yn creu cronfa £100,000 i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru

Y Principality yn creu cronfa £100,000 i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru

Sefydliad Cymunedol Cymru yn lansio Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Sefydliad Cymunedol Cymru yn lansio Cronfa Croeso Cenedl Noddfa