Richard Williams wedi’i benodi fel y Prif Weithredwr newydd

Rydym wrth ein bodd o gyhoeddi penodiad Richard Williams fel Prif Weithredwr newydd y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.

Mae Richard yn ymuno â ni o’r elusen Action on Hearing Loss, lle roedd yn Gyfarwyddwr dros Gymru.  Cyn iddo ddechrau gweithio yn y trydydd sector, roedd Richard yn olygydd papur newyddion, gan arwain y South Wales Echo a’r Wrexham Evening Leader, ac roedd hefyd wedi dal swyddi uchel gyda’r Daily Post a Wales on Sunday.  Mae Richard yn aelod o fwrdd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Hafan Cymru, ac mae’n gynrychiolydd cenedlaethol y trydydd sector ar Fwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys.

Gan fyfyrio ar ei benodiad, dywedodd Richard: “Rwyf wrth fy modd o fod yn ymuno â thîm y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, ac fe edrychaf ymlaen at weithio i sicrhau y cawn hyd yn oed fwy o effaith gadarnhaol ar gymunedau ledled Cymru.”

Edrychwn ymlaen at groesawu Richard at dîm y Sefydliad ym mis Medi ac fe ddymunwn bob llwyddiant iddo yn ei rôl newydd.

News

Gweld y cyfan
Mae angen eich help arnom i barhau i gefnogi cymunedau drwy’r argyfwng costau byw

Mae angen eich help arnom i barhau i gefnogi cymunedau drwy’r argyfwng costau byw

£1m mewn grantiau i grwpiau cymunedol i gefnogi’r rhai mwyaf bregus drwy’r argyfwng costau byw

£1m mewn grantiau i grwpiau cymunedol i gefnogi’r rhai mwyaf bregus drwy’r argyfwng costau byw

Grymuso Newid: Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Elusennol gyda Sefydliad Cymunedol Cymru

Grymuso Newid: Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Elusennol gyda Sefydliad Cymunedol Cymru

Be ddysgais i o daith Cymru Tricia

Be ddysgais i o daith Cymru Tricia