Richard Williams wedi’i benodi fel y Prif Weithredwr newydd

Rydym wrth ein bodd o gyhoeddi penodiad Richard Williams fel Prif Weithredwr newydd y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.

Mae Richard yn ymuno â ni o’r elusen Action on Hearing Loss, lle roedd yn Gyfarwyddwr dros Gymru.  Cyn iddo ddechrau gweithio yn y trydydd sector, roedd Richard yn olygydd papur newyddion, gan arwain y South Wales Echo a’r Wrexham Evening Leader, ac roedd hefyd wedi dal swyddi uchel gyda’r Daily Post a Wales on Sunday.  Mae Richard yn aelod o fwrdd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Hafan Cymru, ac mae’n gynrychiolydd cenedlaethol y trydydd sector ar Fwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys.

Gan fyfyrio ar ei benodiad, dywedodd Richard: “Rwyf wrth fy modd o fod yn ymuno â thîm y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, ac fe edrychaf ymlaen at weithio i sicrhau y cawn hyd yn oed fwy o effaith gadarnhaol ar gymunedau ledled Cymru.”

Edrychwn ymlaen at groesawu Richard at dîm y Sefydliad ym mis Medi ac fe ddymunwn bob llwyddiant iddo yn ei rôl newydd.

News

Gweld y cyfan
Anrhydeddu sêr Hollywood a dyngarwr lleol am eu cyfraniadau eithriadol i gymunedau Gogledd Cymru

Anrhydeddu sêr Hollywood a dyngarwr lleol am eu cyfraniadau eithriadol i gymunedau Gogledd Cymru

Y galon mor bwysig a’r meddwl wrth greu ymddiriedolwyr ymroddedig

Y galon mor bwysig a’r meddwl wrth greu ymddiriedolwyr ymroddedig

Pam mae eich stori yn bwysig

Pam mae eich stori yn bwysig

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…