Ian Thomas

Ymddiriedolwyr

Ian Thomas

Fy nghefndir

Ganed yn Rhydaman yn Sir Gaerfyrddin, graddiais o Brifysgol Caerdydd gyda gradd mewn Microbioleg. Ar ôl ychydig flynyddoedd mewn ymchwil, ymunais â’r diwydiant dyfeisiau meddygol lle treuliais y 34 mlynedd nesaf, yn byw ac yn gweithio yn y DU, yr Almaen, y Swistir a’r UAE. Fe wnes i gamu lawr o fy ngyrfa amser llawn yn 2018 ac ers hynny rwyf wedi dal nifer o swyddi bwrdd, gan gynnwys Ysgol Dauntsey yn Wiltshire a Sefydliad Cymunedol Wiltshire. Deuthum yn Ymddiriedolwr Sefydliad Cymunedol Cymru ym mis Mehefin 2022. Bydd fy ngwraig a minnau’n symud o Wiltshire i fyw yn ardal Caerdydd ym mis Awst am y tro cyntaf ers gadael yn 1983.

Yr hyn rwy'n ei wneud

Ynghyd â bod yn aelod o Fwrdd CFW, rwy’n eistedd ar y Blaengynllunio a’r Pwyllgor Grantiau. Rwyf hefyd ar gael rhwng cyfarfodydd i gefnogi’r staff yn eu gwaith.

Holwch fi ynghylch...

Y gwaith gwerthfawr y mae Sylfeini Cymunedol yn ei wneud yn eu hardaloedd. CFW yw’r ail Sefydliad rwyf wedi cael y fraint o weithio. Rydym yn cysylltu pobl sy’n poeni am achosion sy’n bwysig ac mae hynny’n beth gwych i ymwneud ag ef.

Pam rwy'n caru Cymru

Cymru yw fy ngwlad i ac fel y rhan fwyaf o Gymry mae hynny’n golygu llawer. Ar ôl treulio cymaint o amser i ffwrdd o Gymru, mae byw yma eto ychydig bach yn fwy arbennig.

Trustees

Gweld y cyfan
Derek Howell

Derek Howell

Ymddiriedolwr

Gaenor Howells

Gaenor Howells

Ymddiriedolwyr

Ruth James

Ruth James

Ymddiriedolwyr

Sarah Corser

Sarah Corser

Ymddiriedolwr