Ruth James

Ymddiriedolwyr

Ruth James

Fy nghefndir

Rwy’n gyfrifydd siartredig. Roeddwn yn aelod arweiniol o’r uwch dîm rheoli a chyfarwyddwr bwrdd Jones Bros Civil Engineering UK am 12 mlynedd. Roeddwn yn gyfrifol am ystod eang o’r unedau busnes gan gynnwys AD a chyflogres, cynllunio’r gweithlu a hyfforddiant.

Rhan fawr o’m rôl oedd nodi’r gofynion a chyflwyno gwelliannau cynaliadwy, y gellir eu defnyddio i’r offer sy’n sail i weithgareddau’r timau cyflenwi prosiectau.

Yr hyn rwy'n ei wneud

Rwy’n un o ymddiriedolwyr Sefydliad Cymunedol Cymru ac yn aelod o’r pwyllgor cyllid a grantiau.

Rwy’n gyfarwyddwr anweithredol ar gymdeithas dai sydd wedi ei lleoli yn y Gogledd.

Rwy’n gwirfoddoli i rai clybiau a grwpiau sy’n cael eu rhedeg gan y gymuned leol ac rwy’n llywodraethwr ysgol.

Holwch fi ynghylch...

Rhedeg busnes yng Nghymru.

Yr amrywiaeth y gall Cymru ei gynnig o ran diwylliant, tirwedd a chwaraeon.

Pam rwy'n caru Cymru

Cymru yw fy nghartref ac fe ddychwelais i fyw yn fy sir enedigol, Sir Ddinbych yn 2014, gan ei fod yn lle bendigedig i fagu fy nheulu.

Gall yr amrywiaeth o gyfle y gall Cymru ei gynnig o ran diwylliant, tirwedd a chwaraeon.

Yr Eisteddfodau, Sioe Frenhinol Cymru, stadia, theatrau, bryniau, mynyddoedd, llynnoedd, parciau cenedlaethol, a’r ymdeimlad cryf o falchder o fod yn Gymry.

Trustees

Gweld y cyfan
Gaenor Howells

Gaenor Howells

Ymddiriedolwyr

Ian Thomas

Ian Thomas

Ymddiriedolwyr

Sarah Corser

Sarah Corser

Ymddiriedolwr

Samsunear Ali

Samsunear Ali

Ymddiriedolwr