20 grantiau ddathlu 20 mlynedd

20 grantiau ddathlu 20 mlynedd

I ddathlu ein 20fed pen-blwydd, rydyn ni’n cynnig 20 o grantiau ychwanegol gwerth £1,000 yr un o’n Cronfa i Gymru i sefydliadau cymunedol bychan yng Nghymru sy’n cael eu gyrru gan wirfoddolwyr.

Wrth i ni nodi ein 20fed bwyddyn, rydyn ni eisiau dathlu’r gwaith hanfodol sy’n cael ei wneud mewn cymunedau ledled Cymru, diolch i ymroddiad ac ymdrechion sefydliadau sy’n cael eu gyrru gan wirfoddolwyr.

Bydd enwau’r rhai a fydd yn derbyn yr 20 grant arbennig yn cael eu cyhoeddi yn ein digwyddiad pen-blwydd yng Nghaerdydd ddydd Llun 16 Medi.

Rydyn ni’n croesawu ceisiadau oddi wrth brosiectau sy’n anelu at gyflawni’r canlyniadau canlynol:

  • Gwella cyfleoedd pobl mewn bywyd
  • Adeiladu Cymunedau Cryfach
  • Gwella amgylcheddau gwledig a threfol
  • Annog pobl a chymunedau iachach a mwy bywiog
  • Diogelu treftadaeth a diwylliant

Gall grantiau gefnogi costau llawn neu rannol, er enghraifft: costau prosiectau: eitemau ac offer cyfalaf bychan, costau craidd, gweithgareddau (e.e. llogi ystafelloedd, costau cludiant, treuliau gwirfoddolwyr, yswiriant, ffioedd tiwtoriaid, digwyddiadau cymunedol).

Mae’r Gronfa yn agored i elusennau a sefydliadau nid er elw, gyda chyfansoddiad ac yn seiliedig yn y gymuned (e.e. cymdeithasau, mentrau cymunedol a chlybiau):

  • y mae’r cyfan o’u buddolion yn byw yng Nghymru
  • gydag incwm o lai na £100,000 yn y flwyddyn adrodd ariannol ddiwethaf
  • sy’n cael eu gyrru gan wirfoddolwyr a heb fwy nag un aelod o staff cyfwerth llawn amser gydol y flwyddyn

Terfyn amser y Gronfa i Gymru yw 31 Gorffennaf, felly os oes gennych chi brosiect sy’n helpu i wella bywydau ac adeiladu cymunedau cryfach yng Nghymru, ymgeisiwch nawr!

News

Gweld y cyfan
Anrhydeddu sêr Hollywood a dyngarwr lleol am eu cyfraniadau eithriadol i gymunedau Gogledd Cymru

Anrhydeddu sêr Hollywood a dyngarwr lleol am eu cyfraniadau eithriadol i gymunedau Gogledd Cymru

Y galon mor bwysig a’r meddwl wrth greu ymddiriedolwyr ymroddedig

Y galon mor bwysig a’r meddwl wrth greu ymddiriedolwyr ymroddedig

Pam mae eich stori yn bwysig

Pam mae eich stori yn bwysig

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…