Adroddiad Llywodraeth Cymru wedi argymell cydweithio gyda’r Sefydliad i greu cronfa gynaliadwy

Adroddiad Llywodraeth Cymru wedi argymell cydweithio gyda’r Sefydliad i greu cronfa gynaliadwy

Dylai Llywodraeth Cymru a mudiadau celfyddydol weithio gyda’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru i greu modd ariannu mwy cadarn i’r sector, yn ôl adroddiad newydd.
Daw’r adroddiad ar ôl ymchwiliad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, dan arweiniad Bethan Sayed AC.

Ymhlith yr argymhellion, dywed yr adroddiad: “Rydym yn croesawu gwaith sefydliadau megis y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, a chredwn y dylai Llywodraeth Cymru ystyried sut mae’n gallu gweithio gyda grwpiau o’r fath i fynd i’r afael a’r diffygion a amlygwyd yn yr adroddiad hwn. Yn arbennig, drwy weithio gyda nhw, a rhanddeiliaid eraill ledled y sector celfyddydol, i edrych ar gyfleoedd i greu a hyrwyddo cronfa gynaliadwy ar y cyd.”

Mae’r adroddiad yn galw am ymgyrch i annog sefydliadau ac ymddiriedolaethau Prydeinig i godi’r gefnogaeth yng Nghymru ac am fwy o gefnogaeth i ddatblygu sgiliau codi arian yn y sector.

Mae Richard Williams, prif weithredwr y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, yn croesawu’r adroddiad.

Mae’r Sefydliad yn cefnogi nifer o fudiadau a grwpiau celfyddydol ac yn galluogi unigolion a sefydliadau hael i gefnogi gwaith cymunedol.

Meddai Richard: “Rydym ni yn gweithio gyda nifer o ymddiriedolaethau ar draws y Deyrnas Unedig yn barod sydd eisiau buddsoddi mewn gwaith yng Nghymru, ond rydym ni yn gwybod bod llawer mwy hefyd yn barod i wneud hynny efo dipyn o anogaeth a chefnogaeth. Rydym ni yn croesawu’r gefnogaeth i ddenu mwy o fuddsoddi i Gymru ac yn barod i gyd-weithio gyda Llywodraeth Cymru ac eraill i gyflawni hyn.

“Mae gan y Sefydliad arbenigaeth yn y maes yma drwy ein gwaith o annog rhoi dyngarol drwy unigolion a chyrff fel sefydliadau ac ymddiriedolaethau. Edrychwn ymlaen at weithio gyda’r Llywodraeth a’r gymuned gelfyddydol i ddatblygu a thyfu’r adnoddau sydd ar gael i ariannu gwaith creadigol mewn cymunedau ar hyd Cymru.”

Gellir darllen yr adroddiad cyfan yma.

News

Gweld y cyfan
Anrhydeddu sêr Hollywood a dyngarwr lleol am eu cyfraniadau eithriadol i gymunedau Gogledd Cymru

Anrhydeddu sêr Hollywood a dyngarwr lleol am eu cyfraniadau eithriadol i gymunedau Gogledd Cymru

Y galon mor bwysig a’r meddwl wrth greu ymddiriedolwyr ymroddedig

Y galon mor bwysig a’r meddwl wrth greu ymddiriedolwyr ymroddedig

Pam mae eich stori yn bwysig

Pam mae eich stori yn bwysig

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…