Adroddiad Llywodraeth Cymru wedi argymell cydweithio gyda’r Sefydliad i greu cronfa gynaliadwy

Adroddiad Llywodraeth Cymru wedi argymell cydweithio gyda’r Sefydliad i greu cronfa gynaliadwy

Dylai Llywodraeth Cymru a mudiadau celfyddydol weithio gyda’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru i greu modd ariannu mwy cadarn i’r sector, yn ôl adroddiad newydd.
Daw’r adroddiad ar ôl ymchwiliad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, dan arweiniad Bethan Sayed AC.

Ymhlith yr argymhellion, dywed yr adroddiad: “Rydym yn croesawu gwaith sefydliadau megis y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, a chredwn y dylai Llywodraeth Cymru ystyried sut mae’n gallu gweithio gyda grwpiau o’r fath i fynd i’r afael a’r diffygion a amlygwyd yn yr adroddiad hwn. Yn arbennig, drwy weithio gyda nhw, a rhanddeiliaid eraill ledled y sector celfyddydol, i edrych ar gyfleoedd i greu a hyrwyddo cronfa gynaliadwy ar y cyd.”

Mae’r adroddiad yn galw am ymgyrch i annog sefydliadau ac ymddiriedolaethau Prydeinig i godi’r gefnogaeth yng Nghymru ac am fwy o gefnogaeth i ddatblygu sgiliau codi arian yn y sector.

Mae Richard Williams, prif weithredwr y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, yn croesawu’r adroddiad.

Mae’r Sefydliad yn cefnogi nifer o fudiadau a grwpiau celfyddydol ac yn galluogi unigolion a sefydliadau hael i gefnogi gwaith cymunedol.

Meddai Richard: “Rydym ni yn gweithio gyda nifer o ymddiriedolaethau ar draws y Deyrnas Unedig yn barod sydd eisiau buddsoddi mewn gwaith yng Nghymru, ond rydym ni yn gwybod bod llawer mwy hefyd yn barod i wneud hynny efo dipyn o anogaeth a chefnogaeth. Rydym ni yn croesawu’r gefnogaeth i ddenu mwy o fuddsoddi i Gymru ac yn barod i gyd-weithio gyda Llywodraeth Cymru ac eraill i gyflawni hyn.

“Mae gan y Sefydliad arbenigaeth yn y maes yma drwy ein gwaith o annog rhoi dyngarol drwy unigolion a chyrff fel sefydliadau ac ymddiriedolaethau. Edrychwn ymlaen at weithio gyda’r Llywodraeth a’r gymuned gelfyddydol i ddatblygu a thyfu’r adnoddau sydd ar gael i ariannu gwaith creadigol mewn cymunedau ar hyd Cymru.”

Gellir darllen yr adroddiad cyfan yma.

News

Gweld y cyfan
Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu