Adroddiad newydd yn canfod bod angen mwy o gefnogaeth ar sefydliadau cymunedol bach llawr gwlad yng Nghymru

Mae angen mwy o gymorth o fewn trydydd sector Cymru, o ran cyngor ac arweiniad, gweithdai a chyfleoedd rhwydweithio. Dyma neges glir adroddiad prosiect Ymddiriedolaeth a Sefydliadau a gyhoeddwyd gan Sefydliad Cymunedol Cymru heddiw.

Yn 2020, gyda chefnogaeth a chyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, Sefydliad Pears, Sefydliad Moondance a dyngarwyr unigol, creodd Sefydliad Cymunedol Cymru brosiect Ymddiriedolaeth a Sefydliadau i sicrhau dealltwriaeth ddyfnach o’r heriau sy’n wynebu grwpiau trydydd sector Cymru.

Mae’r canfyddiadau, a amlinellwyd yn yr adroddiad, yn codi cwestiynau ynghylch sut y gall cyllidwyr y DU ddefnyddio’r dysgu hwn i fod yn fwy hyddysg, gan eu galluogi i gryfhau eu cefnogaeth i’r trydydd sector yng Nghymru. Mae hefyd yn cynnig argymhellion ar gyfer grwpiau Cymru yn y trydydd sector ar sut i gryfhau a datblygu.

Dywedodd Andrea Powell, Cyfarwyddwr Rhaglenni (Dirprwy Brif Weithredwr) Sefydliad Cymunedol Cymru:

“Mae’r dysgu yn dilyn y Prosiect Ymddiriedolaeth a Sefydliadau hwn yn sylw at nifer o rwystrau sy’n gwneud cyllid i Gymru yn anodd. Dydi rhai o’r materion a amlygwyd megis maint y grwpiau ddim yn unigryw i Gymru, felly bydd cyrhaeddiad estynedig i’r adroddiad y tu hwnt i Gymru.

Ein bwriad yw rhannu’r adroddiad hwn yn ehangach gydag Ymddiriedolaethau a Sefydliadau Elusennol yn ogystal a chyrff seilwaith. Bydd hyn yn codi ymwybyddiaeth o’r rhwystrau ac annog cyngor ac arweiniad gwell i gefnogi grwpiau sy’n ceisio gweithio mewn partneriaeth ag eraill i gryfhau’r prosiectau maen nhw’n eu cynnal yn eu cymunedau lleol.

Dim ond drwy gymryd cyfrifoldeb a meddwl yn wahanol am sut rydym yn gweithio gyda’n gilydd, o safbwynt y grantîs a’r rhai sy’n gwneud grant, y byddwn yn dod o hyd i atebion a fydd yn sicrhau dosbarthiad mwy teg o gyllid ac yn galluogi cyllidwyr y DU i gyflawni eu nodau’n well yng Nghymru.”

Gallwch ddarllen yr adroddiad yma.

I rannu’r adroddiad hwn a thrafod ei ganfyddiadau, mae Sefydliad Cymunedol Cymru, gyda chefnogaeth eu partner RBC Brewin Dolphin, yn cynnal trafodaeth bord gron fel rhan o Wythnos Cymru Llundain ar 1 Mawrth, rhwng 12 a 2pm.

Yn y digwyddiad byddwch yn clywed mewnwelediadau o’r adroddiad ac yn ymuno â thrafodaeth bwrdd crwn sy’n cynnwys:

  • Alun Evans – Sefydliad Cymunedol Cymru, Cadeirydd
  • Paul Mathias – Brewin Dolphin, Cyfarwyddwr Cynorthwyol
  • Ruth Marks – WCVA, Prif Weithredwr
  • Carol Mack – ACF, Prif Weithredwr
  • Flora Craig – Sefydliad Garfield Weston, Dirprwy Gyfarwyddwr
  • Andrea Powell – Sefydliad Cymunedol Cymru, Cyfarwyddwr Rhaglenni.

Gallwch archebu eich lle yma.

News

Gweld y cyfan
Anrhydeddu sêr Hollywood a dyngarwr lleol am eu cyfraniadau eithriadol i gymunedau Gogledd Cymru

Anrhydeddu sêr Hollywood a dyngarwr lleol am eu cyfraniadau eithriadol i gymunedau Gogledd Cymru

Y galon mor bwysig a’r meddwl wrth greu ymddiriedolwyr ymroddedig

Y galon mor bwysig a’r meddwl wrth greu ymddiriedolwyr ymroddedig

Pam mae eich stori yn bwysig

Pam mae eich stori yn bwysig

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…