Diolch am gefnogi y Gronfa Adferiad Llifogydd Cymru

O ganlyniad i’r stormydd difrifol dros gyfnod y Nadolig a than ddechrau 2016, ac yn dilyn pryder y cyhoedd am y teuluoedd a’r cymunedau yr effeithiwyd arnynt, ailsefydlodd y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru Gronfa Adferiad Llifogydd Cymru ar Nos Galan.

Cefnogwyd yr apêl hon gan roddwyr ledled Cymru gyda thros £15,000 mewn rhoddion oddi wrth fusnesau, teuluoedd, ymddiriedolaethau a grwpiau cymunedol. Er enghraifft, bu Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn ddigon caredig i roddi i gefnogi adferiad cymunedol, fel y gwnaeth un o ganghennau Tesco, ac roeddem wrth ein bodd o dderbyn rhodd gan Mrs M.C. Bartley a gododd y swm ardderchog o £300 yn ei chaffi cymuned elusennol.

Dywedodd Liza Kellett, Prif Weithredwr y Sefydliad, “Fel elusen sy’n ymroddedig i gryfhau cymunedau, fe sefydlasom ein Cronfa Adferiad Llifogydd i fod yn ffordd hawdd ac effeithiol i roddwyr, fel Mrs Bartley, helpu prosiectau lleol i adfer eu hysbryd cymunedol – rhywbeth sydd, fel seilwaith cyffyrddadwy, yn hawdd ei ddifodi ond sydd eto’n cymryd blynyddoedd i’w adeiladu.

“Diolch byth, nid oedd y stormydd yng Nghymru mor ddifrifol â mewn rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig, er ein bod ninnau hefyd wedi cael ein cyfran deg o yrwyr yn sownd mewn dŵr a chefn gwlad dan lifogydd. Gyda chymorth brys ac adferiad yswiriant yn cael eu darparu gan asiantaethau lleol, ynghyd â phrofiad ac ymdrechion adferiad blynyddoedd blaenorol o fynd i’r afael â llifogydd a stormydd aruthrol o ysgytwol, ymdopodd grwpiau cymunedol Cymru yn gymharol dda. Rydym yn falch o fod wedi gallu adeiladu’n Cronfa Adferiad Llifogydd Cymru i fod yn rhagweithiol, yn adweithiol ac yn gefnogol wrth helpu cymunedau i gael eu cefn atynt.”

Pery Cronfa Adferiad Llifogydd Cymru yn agored i grwpiau cymunedol gyflwyno ceisiadau i’w helpu i adennill ysbryd cymunedol ac adnoddau cymunedol. I roi galw 02920 379580 neu ebostio info@cfiw.org.uk

News

Gweld y cyfan
Pam mae eich stori yn bwysig

Pam mae eich stori yn bwysig

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau