Cronfa argyfwng yn helpu cymunedau Cymru yn barod

Ymysg rhai sydd wedi derbyn grantiau gan Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru mae banc bwyd sydd yn ddosbarthu bwyd hanfodol i’r henoed a pobl sydd yn hunan-ynysu yn Blaenau Gwent, yn ogystal a gwasanaeth cefnogaeth brys i deuluoedd sydd gyda aelod anabl yn Powys.

Drwy’r broses o asesu ceisiadau grant, rydym ni wedi gweld sut ma elusennau a grwpiau cymunedol yn addasu i gynnig cefnogaeth yn ystod yr amser anodd yma, gyda ffocws ar ddosbarthu bwyd i’r henoed a pobol bregus, yn ogystal a’i helpu i gadw mewn cysylltiad gyda’r gymuned leol.

Lansiodd Sefydliad Cymunedol Cymru y Gronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru i gefnogi elusennau, grwpiau cymunedol a sefydliadau di-elw sydd yn gweithio gyda’r rhai mwyaf bregus yn Gymru.

Dywedodd Richard Williams, Prif Weithredwr Sefydliad Cymunedol Cymru:

“Rydym ni wedi gorlethu gyda’r ymateb i’r gronfa yma – mae elusennau yn Nghymru yn gwynebu sefyllfa argyfwng wrth i’w incwm leihau mewn amser lle mae’r angen ar ei gwasanaethau ar ei uchaf a mwyaf angenrheidiol.

Rydym yn deallt bod teuluoedd mewn sefyllfa anodd ac ansicr ar y funud ond os oeddech yn meddwl sut y gallwch wneud gwahaniaeth i’r gymuned, dyma’r amser i sefyll i fyny.

Mi fyddwn yn ddiolchgar iawn o unrhyw gyfraniad i’r gronfa – bydd yr arian yn cael ei ddosbarthu yn sydun i’r rheng flaen, i gefnogi pobl bregus mewn cymunedau ar draws Gymru.”

Lansiodd Sefyldiad Cymunedol Cymru y gronfa yn gychwynol gyda £200,000 a mae’r gronfa wedi ei dreblu gyda’g diolch i gyfraniadau gan gwmnioedd mawr fel Admiral a Sefydliad Waterloo, yn ychwanegol i gyfraniadau hael gan Ffrindiau Sefydliad Cymunedol Cymru a phobl Cymru.

Mae’r gefnogaeth mae’r gronfa wedi’i dderbyn hyd heddiw wedi bod yn wych ond mae angen mwy i sicrhau bod cymorth ar gael i bawb sydd ei angen.

Rydym ni yn annog y cyhoedd a busnesau i ystyried rhoi cyfraniad i’r apêl ar-lein.

I wneud yn siwr ei’n bod yn cynnig y cefnogaeth gorau bosib i bobl Cymru, rydym ni wedi partneru gydag Ymddiriedolaeth Argyfyngau Cenedlaethol (NET), sydd wedi lansio Apêl Coronafirws NET.

Mae Sefydliad Cymunedol Cymru yn gweithio gydag NET i ddosbarthu £100,000 o’r apêl i rhai yn Nghymru sydd ei angen fwyaf.

News

Gweld y cyfan
Pam mae eich stori yn bwysig

Pam mae eich stori yn bwysig

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau