Diddordeb mewn datblygu mwy o gyfleoedd ariannu Ymddiriedolaethau yng Nghymru?

Dyma wahoddiad i elusennau a grwpiau cymunedol i ymuno a sesiwn rhyngweithiol i siapio prosiect cyffrous i dyfu ariannu ymddiriedolaethau yng Nghymru.

Bydd hyn yn rhoi cyfle ichi ddylanwadu a siapio’r prosiect yma a arweinir gan Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, a fydd yn cynnwys arianwyr o Gymru a’r DU.

Pryd: Dydd Iau, Ionawr 17, 10am-11.30am

Lle: Bydd y cyfarfod ar ffurf webinar (bydd yn hawdd ymuno a byddwn yn rhannu’r manylion), a byddwn yn croesawu cyfranwyr ar hyd Cymru.

I gymryd rhan, cysylltwch â info@cfiw.org.uk gyda’ch enw, teitl swydd, mudiad a manylion cyswllt.

News

Gweld y cyfan
Pŵer rhannu eich stori

Pŵer rhannu eich stori

Cyfle i ddweud eich dweud!

Cyfle i ddweud eich dweud!

Y Principality yn creu cronfa £100,000 i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru

Y Principality yn creu cronfa £100,000 i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru

Sefydliad Cymunedol Cymru yn lansio Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Sefydliad Cymunedol Cymru yn lansio Cronfa Croeso Cenedl Noddfa