Diweddariad Covid-19

Rydym am rhoi gymaint o gymorth â phosibl dros yr wythnosau ar misoedd nesaf er mwyn i grwpiau cymunedol lleol allu canolbwyntio ar y gwaith pwysig o gefnogi ein cymunedau.

Os ydych yn derbyn grant oddi wrthym ac mae angen i gohirio neu gwneud newidiadau i’ch prosiect oherwydd yr achos Covid-19, yna cysylltwch â ni drwy e-bostio grants@communityfoundationwales.org.uk wrth gofio nodi enw’r sefydliad a’r gronfa rydych wedi’i cael grant oddi wrtho yn llinell pwnc:

ee. Prosiect celf pobl ifanc- Cronfa Waddol Gymunedol Powys.

Yn dilyn cyngor diweddaraf y llywodraeth rydym wedi cau’r swyddfa ac mae’r tîm bellach yn gweithio o adref felly rydym yn eich annog i anfon e-bost atom yn hytrach na ffonio’r swyddfa. Byddwn yn ymateb cyn gynted ag y gallwn.

Cadw’ch yn ddiogel

News

Gweld y cyfan
Mae angen eich help arnom i barhau i gefnogi cymunedau drwy’r argyfwng costau byw

Mae angen eich help arnom i barhau i gefnogi cymunedau drwy’r argyfwng costau byw

£1m mewn grantiau i grwpiau cymunedol i gefnogi’r rhai mwyaf bregus drwy’r argyfwng costau byw

£1m mewn grantiau i grwpiau cymunedol i gefnogi’r rhai mwyaf bregus drwy’r argyfwng costau byw

Grymuso Newid: Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Elusennol gyda Sefydliad Cymunedol Cymru

Grymuso Newid: Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Elusennol gyda Sefydliad Cymunedol Cymru

Be ddysgais i o daith Cymru Tricia

Be ddysgais i o daith Cymru Tricia