Diweddariad Covid-19

Rydym am rhoi gymaint o gymorth â phosibl dros yr wythnosau ar misoedd nesaf er mwyn i grwpiau cymunedol lleol allu canolbwyntio ar y gwaith pwysig o gefnogi ein cymunedau.

Os ydych yn derbyn grant oddi wrthym ac mae angen i gohirio neu gwneud newidiadau i’ch prosiect oherwydd yr achos Covid-19, yna cysylltwch â ni drwy e-bostio grants@communityfoundationwales.org.uk wrth gofio nodi enw’r sefydliad a’r gronfa rydych wedi’i cael grant oddi wrtho yn llinell pwnc:

ee. Prosiect celf pobl ifanc- Cronfa Waddol Gymunedol Powys.

Yn dilyn cyngor diweddaraf y llywodraeth rydym wedi cau’r swyddfa ac mae’r tîm bellach yn gweithio o adref felly rydym yn eich annog i anfon e-bost atom yn hytrach na ffonio’r swyddfa. Byddwn yn ymateb cyn gynted ag y gallwn.

Cadw’ch yn ddiogel

News

Gweld y cyfan
Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu