Diweddariad Covid-19

Rydym am rhoi gymaint o gymorth â phosibl dros yr wythnosau ar misoedd nesaf er mwyn i grwpiau cymunedol lleol allu canolbwyntio ar y gwaith pwysig o gefnogi ein cymunedau.

Os ydych yn derbyn grant oddi wrthym ac mae angen i gohirio neu gwneud newidiadau i’ch prosiect oherwydd yr achos Covid-19, yna cysylltwch â ni drwy e-bostio grants@communityfoundationwales.org.uk wrth gofio nodi enw’r sefydliad a’r gronfa rydych wedi’i cael grant oddi wrtho yn llinell pwnc:

ee. Prosiect celf pobl ifanc- Cronfa Waddol Gymunedol Powys.

Yn dilyn cyngor diweddaraf y llywodraeth rydym wedi cau’r swyddfa ac mae’r tîm bellach yn gweithio o adref felly rydym yn eich annog i anfon e-bost atom yn hytrach na ffonio’r swyddfa. Byddwn yn ymateb cyn gynted ag y gallwn.

Cadw’ch yn ddiogel

News

Gweld y cyfan
Cymuned yn ystod COVID-19

Cymuned yn ystod COVID-19

Dal Dy Dir yn siarad gyda Dug Caergrawnt

Dal Dy Dir yn siarad gyda Dug Caergrawnt

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru yn £1M

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru yn £1M

Swyddogaeth busnesau yng Nghymru yn yr argyfwng Coronavirus

Swyddogaeth busnesau yng Nghymru yn yr argyfwng Coronavirus