Diweddariad Covid-19

Rydym am rhoi gymaint o gymorth â phosibl dros yr wythnosau ar misoedd nesaf er mwyn i grwpiau cymunedol lleol allu canolbwyntio ar y gwaith pwysig o gefnogi ein cymunedau.

Os ydych yn derbyn grant oddi wrthym ac mae angen i gohirio neu gwneud newidiadau i’ch prosiect oherwydd yr achos Covid-19, yna cysylltwch â ni drwy e-bostio grants@communityfoundationwales.org.uk wrth gofio nodi enw’r sefydliad a’r gronfa rydych wedi’i cael grant oddi wrtho yn llinell pwnc:

ee. Prosiect celf pobl ifanc- Cronfa Waddol Gymunedol Powys.

Yn dilyn cyngor diweddaraf y llywodraeth rydym wedi cau’r swyddfa ac mae’r tîm bellach yn gweithio o adref felly rydym yn eich annog i anfon e-bost atom yn hytrach na ffonio’r swyddfa. Byddwn yn ymateb cyn gynted ag y gallwn.

Cadw’ch yn ddiogel

News

Gweld y cyfan
Dal Dy Dir yn siarad gyda Dug Caergrawnt

Dal Dy Dir yn siarad gyda Dug Caergrawnt

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru yn £1M

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru yn £1M

Swyddogaeth busnesau yng Nghymru yn yr argyfwng Coronavirus

Swyddogaeth busnesau yng Nghymru yn yr argyfwng Coronavirus

Cronfa argyfwng yn helpu cymunedau Cymru yn barod

Cronfa argyfwng yn helpu cymunedau Cymru yn barod