Grantiau Dydd Gŵyl Dewi yn cefnogi dau berson ifanc i gymryd y camau nesaf yn eu gyrfaoedd

Cyhoeddwyd dau dderbynnydd grant lwcus o Gronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain yn nathliad Dydd Gŵyl Dewi ar-lein eleni.

Derbyniodd Jacob grant i gefnogi ei symudiad o Ogledd Cymru wledig i Lundain i gymryd ei le ar gynllun graddedigion Technoledg Gwybodaeth yn Llundain. Astudiodd Jacob Seiberddiogelwch ym Mhrifysgol Gaer am 3 blynedd, gan ennill gradd anrhydedd Dosbarth 1af a threuliodd y flwyddyn ganlynol yn astudio meistr mewn Systemau Gwybodaeth Cyfrifiadurol ym Mhrifysgol John Moore Lerpwl.

Bydd Hannah (yn y llun), sy’n chwarae’r fiola, yn defnyddio’r arian i ddilyn cwrs ôl-raddedig yn Ysgol Cerdd a Drama Guildhall ym mis Medi. Mae Hannah yn gobeithio dilyn gyrfa mewn cerddoriaeth fel unawdydd, cerddor siambr ac aelod o gerddorfa broffesiynol.

Mae Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain, a reolir gan Sefydliad Cymunedol Cymru, yn cefnogi pobl ifanc a gafodd eu geni a/neu eu haddysgu yng Nghymru i ddatblygu eu sgiliau addysg, dysgu, busnes a gyrfa, ac ehangu eu gorwelion yn Llundain neu y tu allan i Gymru. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y gronfa yma.

News

Gweld y cyfan
Anrhydeddu sêr Hollywood a dyngarwr lleol am eu cyfraniadau eithriadol i gymunedau Gogledd Cymru

Anrhydeddu sêr Hollywood a dyngarwr lleol am eu cyfraniadau eithriadol i gymunedau Gogledd Cymru

Y galon mor bwysig a’r meddwl wrth greu ymddiriedolwyr ymroddedig

Y galon mor bwysig a’r meddwl wrth greu ymddiriedolwyr ymroddedig

Pam mae eich stori yn bwysig

Pam mae eich stori yn bwysig

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…