Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain

a I gyd

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Mae'r gronfa hon ar gau i geisiadau ar hyn o bryd. Byddwn hefyd yn argymell eich bod yn cofrestru i'n Cylchlythyr Grantiau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ddatblygiadau a bod y cyntaf i glywed am yr ail-lansiad.

 

 

Crëwyd Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain o fewn ysbryd diben craidd sefydliad Cymru yn Llundain, sef pontio Cymru a Llundain a thu hwnt.

Mae’n helpu myfyrwyr a phobl flaengar sydd megis dechrau yn eu gyrfaoedd i gyflawni eu dyheadau. Er enghraifft, bydd yn cwmpasu’r costau sy’n gysylltiedig â bod yn fyfyriwr, ysgoloriaethau, bwrsariaethau busnes, profiad gwaith/datblygu gyrfa.

Y grantiau sydd ar gael

Gall unigolion wneud cais am grantiau rhwng £500 a £1,250

Pwy all wneud cais?

  • Gall pobl ifanc a gafodd eu geni/eu haddysgu yng Nghymru y bydd ysgoloriaeth/bwrsariaeth yn eu galluogi i ddatblygu eu haddysg, dysgu, busnes a sgiliau gyrfa, ac yn ehangu eu gorwelion yn Llundain neu y tu allan i Gymru.

Disgwylir i ymgeiswyr llwyddiannus addo i ‘roi yn ôl’, nawr neu yn y dyfodol, i Gronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain neu i gymdeithas yn fwy cyffredinol. Er enghraifft drwy roi cymorth pro bono, rhoddion elusennol, cynnal gweithgareddau codi arian, gwirfoddoli ac ati, fel dulliau rhoi dyngarol.

Gellir gwahodd ymgeiswyr llwyddiannus i fynychu a rhoi cyflwyniadau yn nigwyddiadau Sefydliad Cymunedol Cymru neu ddigwyddiadau Cymru yn Llundain yn ystod y flwyddyn yn dilyn cael y grant, er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r noddwyr am y ffordd y mae’r grant wedi cyfrannu tuag at eu datblygiad. Bydd Sefydliad Cymunedol Cymru hefyd yn disgwyl adroddiad monitro, a byddai wir yn gwerthfawrogi cael y wybodaeth ddiweddaraf gan fuddiolwyr fel y gallwn fesur effaith tymor hir ein grantiau.

Sut i wneud cais?

Rhaid i bob ymgeisydd lenwi’r ffurflen gais isod.

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Cymunedol Assura

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Anabledd

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg