Cronfa Goffa Thomas John Jones

Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, Powys, Rhondda Cynon Taf, a Sir Fynwy

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Mae'r gronfa hon ar gau i geisiadau ar hyn o bryd. Mi fydd yn ail agor ar mis Awst 2022
Byddwn hefyd yn argymell eich bod yn cofrestru i'n Cylchlythyr Grantiau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ddatblygiadau.

Sefydlwyd Cronfa Goffa Thomas John Jones ym 1944 er mwyn helpu pobl ifanc, yn yr hen Sir Frycheiniog, i astudio a hyfforddi ai gael gwaith yn y diwydiant peirianneg. Mae hen sir Frycheiniog bellach yn cwmpasu ardal De Powys sy’n cynnwys ardaloedd Penderyn sydd bellach yn Rhondda Cynon Taf, Cefn-coed-y-seicmmer, Llwyn-onn, Pontsticill, y Faenor a Threfechan sydd bellach ym Merthyr Tudful, Princetown a Llechryd sydd bellach yng Nghaerffili, Clydach, Llanelly, a Gilwern bellach ym Monmouthshire. Mae’r Gronfa hefyd bellach yn cwmpasu sir gyfan Blaenau Gwent.

Ynghylch Thomas John Jones

Ganwyd Thomas John Jones yn Nantyglo, Sir Fynwy ac mae’n cael ei ystyried fel un o arloeswr system gludiant Prydain. Ym 1919, sefydlodd y Griffin Motor Company ym Mhrynmawr, a oedd yn helpu i fynd â glowyr o’r ardal yn ôl ac ymlaen o Bwll Glo Blaina. Yna, cafodd, datblygodd a goruchwyliodd gyfres o lwybrau bysiau ar draws de-ddwyrain Cymru a Swydd Gaerloyw. Ym 1944, sefydlodd TJ Jones gronfa i helpu pobl ifanc yn yr hen Sir Frycheiniog i astudio ac hyfforddi ar gyfer swyddi uwch mewn diwydiant.

Y grantiau sydd ar gael?

Gall unigolion yn astudio peirianneg neu ar gwrs gydag agwedd peirianneg arwyddocaol ymgeisio am grant o £2,500 y flwyddyn ar gyfer y ffurfiau canlynol o astudio:

 • Lefel israddedig
 • Lefel ôl raddedig
 • HND
 • PhD

Pwy all wneud cais?

Mae grantiau ar gael i fyfyrwyr sy’n byw ac wedi boc mewn ysgolion yn ardaloedd cymwys Sir Frycheiniog neu Blaenau Gwent.

Mae’n rhaid i fyfyrwyr fod yn astudio peirianneg neu gwrs gyda chefndir peirianneg arwyddocaol.

Sut i wneud cais?

Rhaid i bob ymgeisydd gwblhau ffurflen gais, yn ddelfrydol erbyn y terfyn amser o 30 o Medi.

Os byddwch wedi methu’r terfyn amser, ffoniwch y tîm Grantiau ar 02920 379 580.

Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â ni ar 02920 379 580 neu anfonwch e-bost i grants@cfiw.org.uk i gael rhagor o wybodaeth.


  Cronfa Goffa Thomas John Jones

  Eich cefnogaeth chi sydd wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial

  Darllen mwy

  Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

  Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

  Parhewch

  Grants

  Gweld y cyfan

  Cronfa Cymunedol Assura

  Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

  Cronfa Anabledd

  Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

  Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

  Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

  Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

  Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

  Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg