Eich cefnogaeth chi sydd wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial

Cronfa Goffa Thomas John Jones

Eich cefnogaeth chi sydd wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial

“Y gefnogaeth gan Gronfa Goffa Thomas Jones dros y tair blynedd diwethaf sydd wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial yn fy astudiaethau, a hynny mewn rhai amgylchiadau heriol iawn oherwydd Covid-19.

Rwyf wrth fy modd fy mod wedi graddio gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn BEng Technoleg Chwaraeon o Brifysgol Loughborough. Ar ben hynny, cefais farc o 90% am fy nhraethawd blwyddyn olaf, yn ogystal â thair gwobr ychwanegol amdano gan y brifysgol yn y seremoni raddio.

I Gefnogaeth Cronfa Goffa TJ Jones a Sefydliad Cymunedol Cymru y mae, i raddau helaeth iawn, y diolch am hyn. Rwy’n gobeithio bod fy llwyddiant yn adlewyrchu’r gefnogaeth ac y bydd hanesion fel hyn yn dal i lifo i’ch mewnflwch yn y dyfodol!

Unwaith eto, diolch yn fawr iawn i chi am y gefnogaeth.”

Stories

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Cronfa Cenedlaethau'r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu'r Principality

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Cronfa i Gymru

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint