Eich cefnogaeth chi sydd wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial

Cronfa Goffa Thomas John Jones

Eich cefnogaeth chi sydd wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial

Y gefnogaeth gan Gronfa Goffa Thomas Jones dros y tair blynedd diwethaf sydd wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial yn fy astudiaethau, a hynny mewn rhai amgylchiadau heriol iawn oherwydd Covid-19.

Rwyf wrth fy modd fy mod wedi graddio gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn BEng Technoleg Chwaraeon o Brifysgol Loughborough. Ar ben hynny, cefais farc o 90% am fy nhraethawd blwyddyn olaf, yn ogystal â thair gwobr ychwanegol amdano gan y brifysgol yn y seremoni raddio.

I Gefnogaeth Cronfa Goffa TJ Jones a Sefydliad Cymunedol Cymru y mae, i raddau helaeth iawn, y diolch am hyn. Rwy’n gobeithio bod fy llwyddiant yn adlewyrchu’r gefnogaeth ac y bydd hanesion fel hyn yn dal i lifo i’ch mewnflwch yn y dyfodol!

Unwaith eto, diolch yn fawr iawn i chi am y gefnogaeth.

Stories

Gwella iechyd meddwl a llesiant pobl sy’n chwilio am noddfa yng Nghymru

Gwella iechyd meddwl a llesiant pobl sy’n chwilio am noddfa yng Nghymru

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Cefnogi menywod beichiog sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cefnogi menywod beichiog sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Dwylo Dros y Môr 2020

Dwylo Dros y Môr 2020

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Uchel ac yn Groch

Uchel ac yn Groch

Adroddiad Yn Uchel ac yn Groch