Janet Lewis-Jones

Gyda thristwch y rhown wybod y bu farw Janet Lewis-Jones, ein cyn-Gadeirydd, yn ystod y penwythnos ar ôl gwaeledd byr.

Arweiniodd Janet y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru gyda rhagoriaeth o 2012 i 2016, ac fe’i cofir yn wastad â hoffter gan ei chyd-ymddiriedolwyr, staff a chefnogwyr. Anrhydeddir ei charedigrwydd a’i gwasanaeth i fywyd elusennol a chyhoeddus yn ei hangladd yng Nghadeirlan Aberhonddu.

News

Gweld y cyfan
Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu