Janet Lewis-Jones

Gyda thristwch y rhown wybod y bu farw Janet Lewis-Jones, ein cyn-Gadeirydd, yn ystod y penwythnos ar ôl gwaeledd byr.

Arweiniodd Janet y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru gyda rhagoriaeth o 2012 i 2016, ac fe’i cofir yn wastad â hoffter gan ei chyd-ymddiriedolwyr, staff a chefnogwyr. Anrhydeddir ei charedigrwydd a’i gwasanaeth i fywyd elusennol a chyhoeddus yn ei hangladd yng Nghadeirlan Aberhonddu.

News

Gweld y cyfan
Pŵer rhannu eich stori

Pŵer rhannu eich stori

Cyfle i ddweud eich dweud!

Cyfle i ddweud eich dweud!

Y Principality yn creu cronfa £100,000 i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru

Y Principality yn creu cronfa £100,000 i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru

Sefydliad Cymunedol Cymru yn lansio Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Sefydliad Cymunedol Cymru yn lansio Cronfa Croeso Cenedl Noddfa