Janet Lewis-Jones

Gyda thristwch y rhown wybod y bu farw Janet Lewis-Jones, ein cyn-Gadeirydd, yn ystod y penwythnos ar ôl gwaeledd byr.

Arweiniodd Janet y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru gyda rhagoriaeth o 2012 i 2016, ac fe’i cofir yn wastad â hoffter gan ei chyd-ymddiriedolwyr, staff a chefnogwyr. Anrhydeddir ei charedigrwydd a’i gwasanaeth i fywyd elusennol a chyhoeddus yn ei hangladd yng Nghadeirlan Aberhonddu.

News

Gweld y cyfan
Mae angen eich help arnom i barhau i gefnogi cymunedau drwy’r argyfwng costau byw

Mae angen eich help arnom i barhau i gefnogi cymunedau drwy’r argyfwng costau byw

£1m mewn grantiau i grwpiau cymunedol i gefnogi’r rhai mwyaf bregus drwy’r argyfwng costau byw

£1m mewn grantiau i grwpiau cymunedol i gefnogi’r rhai mwyaf bregus drwy’r argyfwng costau byw

Grymuso Newid: Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Elusennol gyda Sefydliad Cymunedol Cymru

Grymuso Newid: Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Elusennol gyda Sefydliad Cymunedol Cymru

Be ddysgais i o daith Cymru Tricia

Be ddysgais i o daith Cymru Tricia