Lleisiau Cymraeg llawn ysbrydoliaeth o’r ochr arall i Gefnfor Iwerydd: Cymdeithas Cymru-Ariannin – Patagonia, Yr Ariannin

Rydym wrth ein bodd o ddatgelu’r pum mudiad trysor fydd yn derbyn cyllid drwy’n Cylch Rhoi Byd-eang cyntaf erioed. Dengys y pum trysor hyn yr ystod ardderchog o ddiwylliant a threftadaeth Gymreig a ddathlir ledled y byd.

Sefydlwyd y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia yn 1865 pan hwyliodd dros 150 o ymsefydlwyr o Gymru i ddeheubarth yr Ariannin â’r addewid o dir glas a ffrwythlon – bywyd newydd mewn gwlad newydd. Dilynodd cannoedd o bobl gan greu cymunedau Cymraeg ffyniannus.

Y dyddiau hyn, dim ond canran fechan o boblogaeth y trefi a’r pentrefi hyn sydd o darddiad cyfan gwbl Gymreig. Fodd bynnag, amcangyfrifir fod gan o leiaf draean rywfaint o waed Cymreig yn eu gwythiennau, ac mae yna ymdeimlad cryf o ddiwylliant a threftadaeth Gymreig yn parhau yn y rhanbarth.

Mae’r Gymdeithas Cymru-Ariannin, a sefydlwyd yn 1939, wedi cryfhau’r cysylltiad rhwng y ddwy wlad gan hefyd hyrwyddo diwylliant a threftadaeth Gymreig. I sicrhau bod y cysylltiad cryf hwn yn parhau, mae’r Gymdeithas yn trefnu ac yn noddi cyfnewidiadau i athrawon, myfyrwyr a gweinidogion rhwng Cymru a’r Ariannin.

Cynhelir digwyddiadau Eisteddfodol mawr a bach bob blwyddyn ledled y cymunedau, ac mae cystadlaethau corawl yn nodwedd gref. Fodd bynnag, anaml y caiff caneuon gwerin Cymraeg traddodiadol eu canu, ac mae hyn wedi ysbrydoli grŵp lleol, Cymdeithas Cymru – Ariannin, i gynnal cyfres o weithdai ledled cymunedau Cymreig Patagonia.

Bydd y gweithdai hyn yn gweithio i wella elfen werin unigryw o ganu sydd wedi dod yn rhan mor sylweddol o gystadlu Eisteddfodol yng Nghymru. Bydd rhoddion i’r Cylch Rhoi Byd-eang yn talu am athrawon arbenigol o Gymru i deithio i bentrefi Cymreig Trelew, Gaiman, Esquel a Threvelin i uwchsgilio athrawon Patagonia ac i gyflwyno myfyrwyr cerddoriaeth i’r grefft o ganu gwerin Cymraeg traddodiadol, a thrwy hynny roi’r hyder iddynt hyfforddi cantorion yn yr arddull nodedig hon.

Mae’r Cylch Rhoi’n ffordd newydd o roi yn ôl i Gymru, gan uno rhwydwaith byd-eang o roddwyr i ddangos eu cariad at Gymru.

Rhoddwch heddiw drwy fynd i cylch rhoi byd-eang JustGiving a chefnogwch y mudiadau ‘Trysorau Cymru’ hyn sy’n gweithio mewn cymunedau o amgylch y byd.

Bydd pob rhodd a dderbynnir hyd at ein targed o £5,000 cyntaf yn derbyn arian cyfatebol bunt am bunt, a chaiff ei rannu’n gyfartal rhwng y pum trysor, diolch i Sefydliad Pears. Unwaith y bydd y targed hwn wedi’i gyrraedd, caiff yr holl roddion ychwanegol eu rhoi i’n gwaddol yn Cronfa i Gymru i gefnogi cymunedau lleol ledled Cymru, a bydd hefyd yn derbyn arian cyfatebol, diolch i’n Her Arian Cyfatebol Loteri Fawr Cronfa i Gymru.

News

Gweld y cyfan
Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu