Mae Ymddiriedolaeth Argyfyngau Cenedlaethol wedi lansio apêl Coronavirus

Mae Ymddiriedolaeth Argyfyngau Cenedlaethol wedi lansio apêl i godi arian i helpu elusennau lleol i gefnogi’r unigolion hynny sy’n dioddef o ganlyniad i’r achosion Coronavirus.

Bydd yr Ymddiriedolaeth Argyfyngau Cenedlaethol yn dosbarthu arian a godir trwy nifer o sefydliadau elusennol gan gynnwys Sefydliad Cymunedol Cymru, er mwyn sicrhau ei fod yn cyrraedd y rhai sydd ei angen fwyaf.

Mae Sefydliad Cymunedol Cymru mewn sefyllfa dda i gefnogi elusennau lleol i oresgyn heriau a gyflwynir gan yr argyfwng parhaus hwn felly edrychwch am fanylion y gronfa NET a’r meini prawf i grwpiau wneud cais am gyllid yn y dyddiau nesaf.

News

Gweld y cyfan
Sefydliad Cymunedol Cymru’n ymuno â’r Cynllun Arianwyr Cyflog Byw newydd

Sefydliad Cymunedol Cymru’n ymuno â’r Cynllun Arianwyr Cyflog Byw newydd

Sefydliad Cymunedol Cymru’n croesawu pedwar aelod newydd ar y bwrdd

Sefydliad Cymunedol Cymru’n croesawu pedwar aelod newydd ar y bwrdd

A oes ffordd gywir o roi?

A oes ffordd gywir o roi?

Amser i wrando ar grwpiau cymunedol a’r gefnogaeth sydd ei angen

Amser i wrando ar grwpiau cymunedol a’r gefnogaeth sydd ei angen