Cronfa Effaith Cynnal

Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – cronfa costau byw

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Addysg Plwyf Rudbaxton

Cronfa Gymorth Penarlâg a’r Cylch

Arddangosfeydd Stuart Rendel

Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Sir Fynwy

Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Cronfa Deddfau Eglwysi Cymru Powys