Cronfeydd Partneriaeth

Mae Sefydliad Cymunedol Cymru hefyd yn partneru â sefydliadau sy’n dymuno creu arian i godi arian at eu hachosion penodol eu hunain ledled Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am ein cronfeydd partneriaeth presennol cliciwch ar ddolen isod:

Cronfeydd Partneriaeth

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

Nod Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent yw sicrhau bywyd gwell a mwy diogel i bobl Gwent drwy gefnogi mentrau a phrosiectau cymunedol sy’n lleihau troseddu a gwella diogelwch cymunedol.

Darganfyddwch fwy
Young person holding up a sign that says 'grow'

Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain

Crëwyd Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain o fewn ysbryd diben craidd sefydliad Cymru yn Llundain, sef pontio Cymru a Llundain a thu hwnt.

Darganfyddwch fwy
Cronfeydd Partneriaeth

CAERedigrwydd

Mae Cronfa CAERedigrwydd yn ymgyrch i annog pobl sy'n ymweld â Chaerdydd ac yn byw yn y ddinas i feddwl yn wahanol am sut y maent yn rhoi i'r rhai sy'n cardota ac sy'n ddigartref neu sy'n wynebu'r risg o fod yn ddigartref.

Darganfyddwch fwy
Cronfeydd Partneriaeth

Criced Cymru

Mae Criced Cymru a Glamorgan Cricket wedi ymuno i greu Cronfa Criced yng Nghymru. Nod y gronfa yw cefnogi criced ar lawr gwlad ledled Cymru.

Darganfyddwch fwy
Cronfeydd Partneriaeth

Cronfa True Venture

Mae True Venture ar daith i ysbrydoli a chefnogi athletwyr ifanc yng Ngogledd Cymru drwy wella mynediad at gyfleoedd cadarnhaol drwy chwaraeon.

Darganfyddwch fwy

Os oes ganddoch ddiddordeb mewn creu cronfa cysylltwch:

Galwch Katy Hales, Cyfarwyddwr Dyngarol ar 02920 379580 neu drwy lenwi y ffurflen islaw: