Andrew Tuggey CBE DL

Ymddiriedolwr

Andrew Tuggey CBE DL

Fy nghefndir

Rwyf wedi bod yn ymddiriedolwr Sefydliad Cymunedol Cymru ers 2018 ac wedi dod yn Gadeirydd UKCF ym mis Hydref 2020. Rwyf hefyd yn cadeirio Cymdeithas Uchel Siryfion Cymru a Lloegr.

Yn flaenorol yn Brif Weithredwr Cymdeithas Seneddol y Gymanwlad yn San Steffan, mae gen i brofiad o ymgysylltu â holl awdurdodaethau’r DU ac mae gen i ddealltwriaeth ddofn o’r sbectrwm o heriau sy’n wynebu cymunedau ar draws y Gymanwlad. Yn gyn Is-Arglwydd Raglaw ac Uchel Siryf Gwent, rwyf hefyd yn ymddiriedolwr National Crimebeat ac yn Gadeirydd ScoutsCymru; Fel cyn-filwr, mae gen i hefyd rolau gweithredol mewn sawl elusen Cyn-filwyr.

Yr hyn rwy'n ei wneud

Rwy’n hynod o werthfawr i fod yn ymddiriedolwr CGC ac yn eistedd ar yr is-bwyllgor Grantiau. Mae fy ymwneud fel ymddiriedolwr CFW a natur sylfaenol bod ar y pwyllgor Grantiau yn hysbysu fy ngwaith fel Cadeirydd Sefydliadau Cymunedol y DU, y rhwydwaith ledled y DU o 47 o sefydliadau cymunedol achrededig y mae CFW yn perthyn iddynt. Rwyf hefyd yn cadeirio Cymdeithas Uchel Siryfion Cymru a Lloegr sy’n annog ac yn cefnogi’r cysylltiadau buddiol i’r ddwy ochr rhwng sefydliadau cymunedol ac Uchel Siryfion.

Rwy’n cynnal fy nghysylltiad â materion democratiaeth a datblygu sy’n gysylltiedig â’r Gymanwlad ac mae’n anrhydedd fy mod wedi bod yn Is-Arglwydd Raglaw Gwent 2016 – 2023.

Holwch fi ynghylch

Yr heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu pobl ifanc a sefydliadau ieuenctid yn ein cymunedau, caethwasiaeth fodern, grymuso menywod a merched, cydraddoldebau a chynhwysiant, ymgysylltu pobl ifanc â llywodraethu a democratiaeth seneddol, materion rhyng-ffydd, y Gymanwlad a chyn-filwyr.

Pam rwy'n caru Cymru

Caredigrwydd, haelioni a hiwmor ei phobl; y dreftadaeth, yr hanes a’r diwylliant arbennig; cefn gwlad, arfordir a thirwedd syfrdanol a pherffaith – a’r cyfleoedd aruthrol sydd ar gael ar gyfer llesiant cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru.

Trustees

Gweld y cyfan
Gaenor Howells

Gaenor Howells

Ymddiriedolwyr

Ian Thomas

Ian Thomas

Ymddiriedolwyr

Ruth James

Ruth James

Ymddiriedolwyr

Sarah Corser

Sarah Corser

Ymddiriedolwr