Annabel Lloyd

Ymddiriedolwr

Annabel Lloyd

Fy nghefndir

Mae gen i radd mewn Ieithoedd Modern, felly, roeddwn i wedi treulio llawer o amser yn Ffrainc a’r Eidal cyn dod yn ôl i Gymru a chychwyn ar fy ngyrfa mewn cysylltiadau cyhoeddus yng Nghaerdydd yn y 1990au.

Rwy wedi gweithio mewn llawer o wahanol sefydliadau, yn y sectorau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector, yn bennaf fel ymgynghorydd cyfathrebu, ar fy liwt fy hunan ac fel rhan o asiantaeth, heblaw am gyfnod byr ar staff y gwasanaeth ambiwlans.

Beth rwy’n ei wneud

Ar ôl rhai blynyddoedd yn cyd-gyfarwyddo Golley Slater yng Nghaerdydd, fe benderfynais, unwaith eto, fentro ar fy liwt fy hunan a chymryd rhan mewn amrywiaeth ehangach o weithgareddau. Mae ymuno â bwrdd ymddiriedolwyr Sefydliad Cymunedol Cymru’n rhan o hynny, felly rwy’n edrych ymlaen yn enfawr at fy nhro cyntaf fel ymddiriedolwr a gweld sut y bydd modd i mi gyfrannu.

Gwaith ymgynghoriaeth cyfathrebu strategol yw’r disgrifiad gorau o’r hyn rwy’n ei wneud ar hyn o bryd, gweithio gyda sefydliadau ar ddatblygu a sefydlu eu cyfathrebu i gynnal eu huchelgeisiau a’u nodau. Rwy’n arbennig o angerddol ynghylch y gwahaniaeth y mae diben yn ei wneud i bobl, eu sefydliadau a’u cyfathrebu, a sut y mae adrodd stori’n helpu i adeiladu perthynasau brand.

Mae ysgrifennu’n bleser pur, felly rwy hefyd yn derbyn prosiectau ysgrifennu copi â breichiau agored.

Holwch fi ynghylch...

Gwerth masnachol a sefydliadol o ddiben cymdeithasol a chyfraniad cymdeithasol cwmnïau, brand, cyfathrebu ac adrodd stori.

Pam rwy’n caru Cymru

Rwy wedi byw o gwmpas Caerdydd a’r Fro y rhan fwyaf o’m bywyd ac wedi treulio llawer o amser yn y Rhondda, o le mae fy nheulu, wrth dyfu i fynnu.

Rwy wrth fy modd gyda hiwmor y cymoedd, ein prifddinas, harddwch ac amrywiaeth ein tirweddau, eangder ein diwylliant a chryfder ac amrywiaeth cyfun ein hunaniaeth genedlaethol.

Rwy’n teimlo’n lwcus o fod yn perthyn i, ac wedi magu fy mhlant mewn, cenedl fechan ond rymus lle mae cyfrannu’n bosibl ac yn cael ei annog.

Rwy wastad wedi dod yn ôl i Gymru oherwydd ei bod, yn dal, yn lle gwych i’w alw’n gartref.

Trustees

Gweld y cyfan
Gaenor Howells

Gaenor Howells

Ymddiriedolwyr

Ian Thomas

Ian Thomas

Ymddiriedolwyr

Ruth James

Ruth James

Ymddiriedolwyr

Sarah Corser

Sarah Corser

Ymddiriedolwr