Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – cronfa costau byw

Cronfeydd Sir y Fflint

Cronfa Waddol Gymunedol Casnewydd

Cronfa Ysgolion Caerdydd a’r Fro

Sefydliad Teulu Ashley

Cronfa Sir Gaerfyrddin