Addasu i ddiwallu anghenion cymunedol

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Mae Dal Dy Dir, sydd wedi derbyn grant o Gronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru yn addasu ei prosiect i ddarparu cefnogaeth angenrheidiol i unigolion a teuluoedd gyda anabledd a’r rhai sydd ar yr ymylon yn ein cymunedau.

Stories

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint

Lles yn y coed

Lles yn y coed

Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Gwella bywydau pobl ifanc drwy weithgaredd awyr agored

Gwella bywydau pobl ifanc drwy weithgaredd awyr agored

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

Lle i fod yn greadigol a chwrdd â phobl newydd

Lle i fod yn greadigol a chwrdd â phobl newydd