Addasu i ddiwallu anghenion cymunedol

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Mae Dal Dy Dir, sydd wedi derbyn grant o Gronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru yn addasu ei prosiect i ddarparu cefnogaeth angenrheidiol i unigolion a teuluoedd gyda anabledd a’r rhai sydd ar yr ymylon yn ein cymunedau.

Stories

Uchel ac yn Groch

Uchel ac yn Groch

Adroddiad Yn Uchel ac yn Groch

Cynnal gwasanaethau cymunedol

Cynnal gwasanaethau cymunedol

Cefnogi plant i gadw gysylltiad gyda’g addysg ar-lein

Cefnogi plant i gadw gysylltiad gyda’g addysg ar-lein

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Cefnogi menywod a merched bregus

Cefnogi menywod a merched bregus

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru