Addasu i helpu’r rhai sydd ei angen fwyaf

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Mae Canolfan Cymunedol Penparcau wedi derbyn grant gan Gronfa Gwytnwch Coronavirus Cymru, i ddosbarthu meddyginiaeth a bwyd i bobl agored i niwed yn y gymuned leol.

Bu Ffion Roberts yn siarad â Karen Roberts, Rheolwraig Canolfan Cymunedol Penparcau, i gael gwybod sut y maent yn defnyddio’r grant i addasu eu gwasanaeth i helpu’r rheini sydd ei angen fwyaf.

Stories

Gwella iechyd meddwl a llesiant pobl sy’n chwilio am noddfa yng Nghymru

Gwella iechyd meddwl a llesiant pobl sy’n chwilio am noddfa yng Nghymru

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Cefnogi menywod beichiog sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cefnogi menywod beichiog sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Eich cefnogaeth chi sydd wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial

Eich cefnogaeth chi sydd wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial

Cronfa Goffa Thomas John Jones

Dwylo Dros y Môr 2020

Dwylo Dros y Môr 2020

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru