Addasu i helpu’r rhai sydd ei angen fwyaf

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Mae Canolfan Cymunedol Penparcau wedi derbyn grant gan Gronfa Gwytnwch Coronavirus Cymru, i ddosbarthu meddyginiaeth a bwyd i bobl agored i niwed yn y gymuned leol.

Bu Ffion Roberts yn siarad â Karen Roberts, Rheolwraig Canolfan Cymunedol Penparcau, i gael gwybod sut y maent yn defnyddio’r grant i addasu eu gwasanaeth i helpu’r rheini sydd ei angen fwyaf.

Stories

Uchel ac yn Groch

Uchel ac yn Groch

Adroddiad Yn Uchel ac yn Groch

Cynnal gwasanaethau cymunedol

Cynnal gwasanaethau cymunedol

Cefnogi plant i gadw gysylltiad gyda’g addysg ar-lein

Cefnogi plant i gadw gysylltiad gyda’g addysg ar-lein

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Cefnogi menywod a merched bregus

Cefnogi menywod a merched bregus

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru