Addasu i helpu’r rhai sydd ei angen fwyaf

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Mae Canolfan Cymunedol Penparcau wedi derbyn grant gan Gronfa Gwytnwch Coronavirus Cymru, i ddosbarthu meddyginiaeth a bwyd i bobl agored i niwed yn y gymuned leol.

Bu Ffion Roberts yn siarad â Karen Roberts, Rheolwraig Canolfan Cymunedol Penparcau, i gael gwybod sut y maent yn defnyddio’r grant i addasu eu gwasanaeth i helpu’r rheini sydd ei angen fwyaf.

Stories

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint

Lles yn y coed

Lles yn y coed

Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Gwella bywydau pobl ifanc drwy weithgaredd awyr agored

Gwella bywydau pobl ifanc drwy weithgaredd awyr agored

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

Lle i fod yn greadigol a chwrdd â phobl newydd

Lle i fod yn greadigol a chwrdd â phobl newydd