Addasu i helpu’r rhai sydd ei angen fwyaf

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Mae Canolfan Cymunedol Penparcau wedi derbyn grant gan Gronfa Gwytnwch Coronavirus Cymru, i ddosbarthu meddyginiaeth a bwyd i bobl agored i niwed yn y gymuned leol.

Bu Ffion Roberts yn siarad â Karen Roberts, Rheolwraig Canolfan Cymunedol Penparcau, i gael gwybod sut y maent yn defnyddio’r grant i addasu eu gwasanaeth i helpu’r rheini sydd ei angen fwyaf.

Stories

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Cronfa Cenedlaethau'r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu'r Principality

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Cronfa i Gymru

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint