Cadw lleoedd cymunedol i fynd

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Cadw lleoedd cymunedol i fynd, rydym wedi rhoi grant i Motion Control Dance o Gronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru i gadw eu stiwdio ddawns ar agor a pharhau i gefnogi eu cymuned trwy’r argyfwng presennol.

Yma mae nhw’n dweud wrthym beth mae’r grant yn ei olygu iddyn nhw:

Stories

Uchel ac yn Groch

Uchel ac yn Groch

Adroddiad Yn Uchel ac yn Groch

Cynnal gwasanaethau cymunedol

Cynnal gwasanaethau cymunedol

Cefnogi plant i gadw gysylltiad gyda’g addysg ar-lein

Cefnogi plant i gadw gysylltiad gyda’g addysg ar-lein

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Cefnogi menywod a merched bregus

Cefnogi menywod a merched bregus

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru