Cadw lleoedd cymunedol i fynd

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Cadw lleoedd cymunedol i fynd, rydym wedi rhoi grant i Motion Control Dance o Gronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru i gadw eu stiwdio ddawns ar agor a pharhau i gefnogi eu cymuned trwy’r argyfwng presennol.

Yma mae nhw’n dweud wrthym beth mae’r grant yn ei olygu iddyn nhw:

Stories

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Cronfa Cenedlaethau'r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu'r Principality

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Cronfa i Gymru

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint