Cadw lleoedd cymunedol i fynd

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Cadw lleoedd cymunedol i fynd, rydym wedi rhoi grant i Motion Control Dance o Gronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru i gadw eu stiwdio ddawns ar agor a pharhau i gefnogi eu cymuned trwy’r argyfwng presennol.

Yma mae nhw’n dweud wrthym beth mae’r grant yn ei olygu iddyn nhw:

Stories

Gwella iechyd meddwl a llesiant pobl sy’n chwilio am noddfa yng Nghymru

Gwella iechyd meddwl a llesiant pobl sy’n chwilio am noddfa yng Nghymru

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Cefnogi menywod beichiog sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cefnogi menywod beichiog sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Eich cefnogaeth chi sydd wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial

Eich cefnogaeth chi sydd wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial

Cronfa Goffa Thomas John Jones

Dwylo Dros y Môr 2020

Dwylo Dros y Môr 2020

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru