Cadw lleoedd cymunedol i fynd

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Cadw lleoedd cymunedol i fynd, rydym wedi rhoi grant i Motion Control Dance o Gronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru i gadw eu stiwdio ddawns ar agor a pharhau i gefnogi eu cymuned trwy’r argyfwng presennol.

Yma mae nhw’n dweud wrthym beth mae’r grant yn ei olygu iddyn nhw:

Stories

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint

Lles yn y coed

Lles yn y coed

Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Gwella bywydau pobl ifanc drwy weithgaredd awyr agored

Gwella bywydau pobl ifanc drwy weithgaredd awyr agored

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

Lle i fod yn greadigol a chwrdd â phobl newydd

Lle i fod yn greadigol a chwrdd â phobl newydd