Cefnogi menywod a merched bregus

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Derbyniodd Cymorth i Ferched Cymru grant o Gronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru i’w galluogi i gynnig cymorth ar-lein a chymorth ychwanegol i fenywod yr effeithiwyd arnynt gan, ac sydd mewn mwy o berygl o ddioddef cam-drin domestig a thrais rhywiol yn ystod argyfwng Coronafirws.

Dyma Sara Kirkpatrick, Prif Swyddog Gweithredol, yn dweud wrthym beth mae’r cyllid wedi ei olygu:

Stories

Gwella iechyd meddwl a llesiant pobl sy’n chwilio am noddfa yng Nghymru

Gwella iechyd meddwl a llesiant pobl sy’n chwilio am noddfa yng Nghymru

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Cefnogi menywod beichiog sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cefnogi menywod beichiog sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Eich cefnogaeth chi sydd wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial

Eich cefnogaeth chi sydd wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial

Cronfa Goffa Thomas John Jones

Dwylo Dros y Môr 2020

Dwylo Dros y Môr 2020

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru