Cefnogi menywod a merched bregus

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Derbyniodd Cymorth i Ferched Cymru grant o Gronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru i’w galluogi i gynnig cymorth ar-lein a chymorth ychwanegol i fenywod yr effeithiwyd arnynt gan, ac sydd mewn mwy o berygl o ddioddef cam-drin domestig a thrais rhywiol yn ystod argyfwng Coronafirws.

Dyma Sara Kirkpatrick, Prif Swyddog Gweithredol, yn dweud wrthym beth mae’r cyllid wedi ei olygu:

Stories

Dwylo Dros y Môr 2020

Dwylo Dros y Môr 2020

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Uchel ac yn Groch

Uchel ac yn Groch

Adroddiad Yn Uchel ac yn Groch

Cynnal gwasanaethau cymunedol

Cynnal gwasanaethau cymunedol

Cefnogi plant i gadw gysylltiad gyda’g addysg ar-lein

Cefnogi plant i gadw gysylltiad gyda’g addysg ar-lein

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru