Cefnogi menywod a merched bregus

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Derbyniodd Cymorth i Ferched Cymru grant o Gronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru i’w galluogi i gynnig cymorth ar-lein a chymorth ychwanegol i fenywod yr effeithiwyd arnynt gan, ac sydd mewn mwy o berygl o ddioddef cam-drin domestig a thrais rhywiol yn ystod argyfwng Coronafirws.

Dyma Sara Kirkpatrick, Prif Swyddog Gweithredol, yn dweud wrthym beth mae’r cyllid wedi ei olygu:

Stories

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint

Lles yn y coed

Lles yn y coed

Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Gwella bywydau pobl ifanc drwy weithgaredd awyr agored

Gwella bywydau pobl ifanc drwy weithgaredd awyr agored

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

Lle i fod yn greadigol a chwrdd â phobl newydd

Lle i fod yn greadigol a chwrdd â phobl newydd