Cefnogi menywod a merched bregus

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Derbyniodd Cymorth i Ferched Cymru grant o Gronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru i’w galluogi i gynnig cymorth ar-lein a chymorth ychwanegol i fenywod yr effeithiwyd arnynt gan, ac sydd mewn mwy o berygl o ddioddef cam-drin domestig a thrais rhywiol yn ystod argyfwng Coronafirws.

Dyma Sara Kirkpatrick, Prif Swyddog Gweithredol, yn dweud wrthym beth mae’r cyllid wedi ei olygu:

Stories

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Cronfa Cenedlaethau'r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu'r Principality

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Cronfa i Gymru

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint