Cefnogi plant i gadw gysylltiad gyda’g addysg ar-lein

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Derbyniodd Cyngor Hil Cymru grant gan Gronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru i ddarparu gliniaduron i deuluoedd Du a Lleiafrifoedd Ethnig sydd heb ddyfeisiau electronig i alluogi plant i ddysgu ar-lein yn ystod cyfyngiadau coronafeirws.

Mae’r person ifanc hwn yn dweud wrthym beth mae’r help hwnnw’n ei olygu iddyn nhw:

Stories

Gwella iechyd meddwl a llesiant pobl sy’n chwilio am noddfa yng Nghymru

Gwella iechyd meddwl a llesiant pobl sy’n chwilio am noddfa yng Nghymru

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Cefnogi menywod beichiog sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cefnogi menywod beichiog sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Eich cefnogaeth chi sydd wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial

Eich cefnogaeth chi sydd wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial

Cronfa Goffa Thomas John Jones

Dwylo Dros y Môr 2020

Dwylo Dros y Môr 2020

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru