Cefnogi plant i gadw gysylltiad gyda’g addysg ar-lein

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Derbyniodd Cyngor Hil Cymru grant gan Gronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru i ddarparu gliniaduron i deuluoedd Du a Lleiafrifoedd Ethnig sydd heb ddyfeisiau electronig i alluogi plant i ddysgu ar-lein yn ystod cyfyngiadau coronafeirws.

Mae’r person ifanc hwn yn dweud wrthym beth mae’r help hwnnw’n ei olygu iddyn nhw:

Stories

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint

Lles yn y coed

Lles yn y coed

Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Gwella bywydau pobl ifanc drwy weithgaredd awyr agored

Gwella bywydau pobl ifanc drwy weithgaredd awyr agored

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

Lle i fod yn greadigol a chwrdd â phobl newydd

Lle i fod yn greadigol a chwrdd â phobl newydd