Cefnogi plant i gadw gysylltiad gyda’g addysg ar-lein

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Derbyniodd Cyngor Hil Cymru grant gan Gronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru i ddarparu gliniaduron i deuluoedd Du a Lleiafrifoedd Ethnig sydd heb ddyfeisiau electronig i alluogi plant i ddysgu ar-lein yn ystod cyfyngiadau coronafeirws.

Mae’r person ifanc hwn yn dweud wrthym beth mae’r help hwnnw’n ei olygu iddyn nhw:

Stories

Uchel ac yn Groch

Uchel ac yn Groch

Adroddiad Yn Uchel ac yn Groch

Cynnal gwasanaethau cymunedol

Cynnal gwasanaethau cymunedol

Cefnogi menywod a merched bregus

Cefnogi menywod a merched bregus

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Addasu i helpu’r rhai sydd ei angen fwyaf

Addasu i helpu’r rhai sydd ei angen fwyaf

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru