Yr hyder newydd ddaeth o daith ysgol wedi ei hariannu

Cronfa Gymorth Penarlâg a’r Cylch

Dyfarnwyd grant o £408 i un rhiant a gofalwr efeilliaid i helpu i anfon y ddau blentyn ar drip ysgol breswyl i Langrannog.

“Gyda’r grant, roeddwn yn gallu prynu gliniadur a oedd wedi helpu fy mab i ddechrau yn yr ysgol ac wedi rhoi’r hyder iddo ddal i fyny gyda gwaith cartref ac ymdopi yn ei ddosbarthiadau. Mae hefyd yn helpu i ddangos i mi beth mae wedi bod yn ei wneud.

Taith breswyl gyntaf fy efeilliaid oedd y daith i Langrannog y gwnaeth y grant fy helpu i’w ariannu. Mae clyw y ddau yn broblem ac mae gan un ohonynt broblemau gyda’i goluddyn, felly mae’r daith hon wedi cynnig cyfle na fyddent wedi’i gael fel arfer. Mae’r daith ysgol wedi helpu gyda’u datblygiad corfforol, wedi rhoi hwb i’w hyder ac wedi’u galluogi i fod yn rhan o dîm. Mae wedi helpu i ddangos iddynt nad ydynt yn wahanol i’w ffrindiau yn eu dosbarth.”

Stories

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Cronfa Cenedlaethau'r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu'r Principality

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Cronfa i Gymru

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint