Yr hyder newydd ddaeth o daith ysgol wedi ei hariannu

Cronfa Gymorth Penarlâg a’r Cylch

Dyfarnwyd grant o £408 i un rhiant a gofalwr efeilliaid i helpu i anfon y ddau blentyn ar drip ysgol breswyl i Langrannog.

“Gyda’r grant, roeddwn yn gallu prynu gliniadur a oedd wedi helpu fy mab i ddechrau yn yr ysgol ac wedi rhoi’r hyder iddo ddal i fyny gyda gwaith cartref ac ymdopi yn ei ddosbarthiadau. Mae hefyd yn helpu i ddangos i mi beth mae wedi bod yn ei wneud.

Taith breswyl gyntaf fy efeilliaid oedd y daith i Langrannog y gwnaeth y grant fy helpu i’w ariannu. Mae clyw y ddau yn broblem ac mae gan un ohonynt broblemau gyda’i goluddyn, felly mae’r daith hon wedi cynnig cyfle na fyddent wedi’i gael fel arfer. Mae’r daith ysgol wedi helpu gyda’u datblygiad corfforol, wedi rhoi hwb i’w hyder ac wedi’u galluogi i fod yn rhan o dîm. Mae wedi helpu i ddangos iddynt nad ydynt yn wahanol i’w ffrindiau yn eu dosbarth.”

Stories

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint

Lles yn y coed

Lles yn y coed

Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Gwella bywydau pobl ifanc drwy weithgaredd awyr agored

Gwella bywydau pobl ifanc drwy weithgaredd awyr agored

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

Lle i fod yn greadigol a chwrdd â phobl newydd

Lle i fod yn greadigol a chwrdd â phobl newydd