Yr hyder newydd ddaeth o daith ysgol wedi ei hariannu

Cronfa Gymorth Penarlâg a’r Cylch

Mae Sirena yn rhiant sengl ac yn gofalu am efeilliaid Thomas a Joseph. Dyfarnwyd grant o £408 iddi er mwyn helpu i anfon y ddau blentyn ar daith ysgol breswyl i Langrannog.

“Gyda’r grant, roeddwn yn gallu prynu gliniadur a oedd wedi helpu fy mab i ddechrau yn yr ysgol ac wedi rhoi’r hyder iddo ddal i fyny gyda gwaith cartref ac ymdopi yn ei ddosbarthiadau. Mae hefyd yn helpu i ddangos i mi beth mae wedi bod yn ei wneud.

Taith breswyl gyntaf fy efeilliaid oedd y daith i Langrannog y gwnaeth y grant fy helpu i’w ariannu. Mae clyw y ddau yn broblem ac mae gan un ohonynt broblemau gyda’i goluddyn, felly mae’r daith hon wedi cynnig cyfle na fyddent wedi’i gael fel arfer. Mae’r daith ysgol wedi helpu gyda’u datblygiad corfforol, wedi rhoi hwb i’w hyder ac wedi’u galluogi i fod yn rhan o dîm. Mae wedi helpu i ddangos iddynt nad ydynt yn wahanol i’w ffrindiau yn eu dosbarth.”

Stories

Helpu ffoaduriaid a cheiswyr lloches i deimlo’n gartrefol

Helpu ffoaduriaid a cheiswyr lloches i deimlo’n gartrefol

Sefydliad Wesleyan

Defnyddio gwneud ffilmiau i adeiladu hyder mewn pobl ifanc

Defnyddio gwneud ffilmiau i adeiladu hyder mewn pobl ifanc

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

Fy helpu i ddatblygu yn y gêm rwy’n ei charu

Fy helpu i ddatblygu yn y gêm rwy’n ei charu

Cronfeydd Sir y Fflint

Helpu pobl ifanc i gyrraedd eu potensial

Helpu pobl ifanc i gyrraedd eu potensial

Y Gronfa Plant a Phobl Ifanc