Yr hyder newydd ddaeth o daith ysgol wedi ei hariannu

Cronfa Gymorth Penarlâg a’r Cylch

Mae Sirena yn rhiant sengl ac yn gofalu am efeilliaid Thomas a Joseph. Dyfarnwyd grant o £408 iddi er mwyn helpu i anfon y ddau blentyn ar daith ysgol breswyl i Langrannog.

“Gyda’r grant, roeddwn yn gallu prynu gliniadur a oedd wedi helpu fy mab i ddechrau yn yr ysgol ac wedi rhoi’r hyder iddo ddal i fyny gyda gwaith cartref ac ymdopi yn ei ddosbarthiadau. Mae hefyd yn helpu i ddangos i mi beth mae wedi bod yn ei wneud.

Taith breswyl gyntaf fy efeilliaid oedd y daith i Langrannog y gwnaeth y grant fy helpu i’w ariannu. Mae clyw y ddau yn broblem ac mae gan un ohonynt broblemau gyda’i goluddyn, felly mae’r daith hon wedi cynnig cyfle na fyddent wedi’i gael fel arfer. Mae’r daith ysgol wedi helpu gyda’u datblygiad corfforol, wedi rhoi hwb i’w hyder ac wedi’u galluogi i fod yn rhan o dîm. Mae wedi helpu i ddangos iddynt nad ydynt yn wahanol i’w ffrindiau yn eu dosbarth.”

Stories

Buddsoddi mewn chwaraeon cymunedol

Buddsoddi mewn chwaraeon cymunedol

Cronfa Waddol Gymunedol Casnewydd

Adeiladu bywydau newydd i bobl ifanc

Adeiladu bywydau newydd i bobl ifanc

Cronfa Sir Gaerfyrddin

Diolch am fy ngalluogi i ddilyn fy mreuddwydion

Diolch am fy ngalluogi i ddilyn fy mreuddwydion

Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain

Taclo rhwystrau gwaith i gymunedau lleiafrifol ethnig

Taclo rhwystrau gwaith i gymunedau lleiafrifol ethnig

Sefydliad Wesleyan