Cynnal gwasanaethau cymunedol

Derbyniwyd Summit Good grant gan Gronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru tuag at gyflogau staff a chynnal eu gwasanaeth cyflenwi llysiau cymunedol.

Dyma Joshua Pike, Cyfarwyddwr, yn dweud wrthym beth mae’r cyllid wedi ei olygu:

Stories

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint

Lles yn y coed

Lles yn y coed

Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Gwella bywydau pobl ifanc drwy weithgaredd awyr agored

Gwella bywydau pobl ifanc drwy weithgaredd awyr agored

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

Lle i fod yn greadigol a chwrdd â phobl newydd

Lle i fod yn greadigol a chwrdd â phobl newydd