Cynnal gwasanaethau cymunedol

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Derbyniwyd Summit Good grant gan Gronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru tuag at gyflogau staff a chynnal eu gwasanaeth cyflenwi llysiau cymunedol.

Dyma Joshua Pike, Cyfarwyddwr, yn dweud wrthym beth mae’r cyllid wedi ei olygu:

Stories

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Cronfa Cenedlaethau'r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu'r Principality

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Cronfa i Gymru

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint