Darparu gweithgareddau i blant ac oedolion ifanc ag anableddau

Cronfa i Gymru

Rydym ni wedi cefnogi Inclusability gyda grant tuag at eu ‘Sgwad Inc’ sy’n darparu gweithgareddau fel therapi surffio i blant ac oedolion ifanc ag anableddau.

Yma, mae Dylan yn sôn am fwynhau ei sesiwn syrffio gyntaf.

Stories

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Cronfa Cenedlaethau'r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu'r Principality

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Cronfa i Gymru

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint