Darparu gweithgareddau i blant ac oedolion ifanc ag anableddau

Cronfa i Gymru

Rydym ni wedi cefnogi Inclusability gyda grant tuag at eu ‘Sgwad Inc’ sy’n darparu gweithgareddau fel therapi surffio i blant ac oedolion ifanc ag anableddau.

Yma, mae Dylan yn sôn am fwynhau ei sesiwn syrffio gyntaf.

Stories

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint

Lles yn y coed

Lles yn y coed

Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Gwella bywydau pobl ifanc drwy weithgaredd awyr agored

Gwella bywydau pobl ifanc drwy weithgaredd awyr agored

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

Lle i fod yn greadigol a chwrdd â phobl newydd

Lle i fod yn greadigol a chwrdd â phobl newydd