Dod ynghyd i helpu cymunedau lleol

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Made in Tredegar, sydd wedi derbyn grant gan Apêl Ymddiriedolaeth Argyfwng Cenedlaethol drwy Gronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru, wedi ail bwrpasu ei sgiliau ac ymuno i greu grŵp tasg cymunedol i helpu pobol fregus.

Siaradodd Andrea Powell gydag Alan Terrell am y gwahaniaeth mae’r grant wedi ei gael ar ei cymuned.

Stories

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint

Lles yn y coed

Lles yn y coed

Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Gwella bywydau pobl ifanc drwy weithgaredd awyr agored

Gwella bywydau pobl ifanc drwy weithgaredd awyr agored

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

Lle i fod yn greadigol a chwrdd â phobl newydd

Lle i fod yn greadigol a chwrdd â phobl newydd