Dod ynghyd i helpu cymunedau lleol

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Made in Tredegar, sydd wedi derbyn grant gan Apêl Ymddiriedolaeth Argyfwng Cenedlaethol drwy Gronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru, wedi ail bwrpasu ei sgiliau ac ymuno i greu grŵp tasg cymunedol i helpu pobol fregus.

Siaradodd Andrea Powell gydag Alan Terrell am y gwahaniaeth mae’r grant wedi ei gael ar ei cymuned.

Stories

Uchel ac yn Groch

Uchel ac yn Groch

Adroddiad Yn Uchel ac yn Groch

Cynnal gwasanaethau cymunedol

Cynnal gwasanaethau cymunedol

Cefnogi plant i gadw gysylltiad gyda’g addysg ar-lein

Cefnogi plant i gadw gysylltiad gyda’g addysg ar-lein

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Cefnogi menywod a merched bregus

Cefnogi menywod a merched bregus

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru