Dod ynghyd i helpu cymunedau lleol

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Made in Tredegar, sydd wedi derbyn grant gan Apêl Ymddiriedolaeth Argyfwng Cenedlaethol drwy Gronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru, wedi ail bwrpasu ei sgiliau ac ymuno i greu grŵp tasg cymunedol i helpu pobol fregus.

Siaradodd Andrea Powell gydag Alan Terrell am y gwahaniaeth mae’r grant wedi ei gael ar ei cymuned.

Stories

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Cronfa Cenedlaethau'r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu'r Principality

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Cronfa i Gymru

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint