Dod ynghyd i helpu cymunedau lleol

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Made in Tredegar, sydd wedi derbyn grant gan Apêl Ymddiriedolaeth Argyfwng Cenedlaethol drwy Gronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru, wedi ail bwrpasu ei sgiliau ac ymuno i greu grŵp tasg cymunedol i helpu pobol fregus.

Siaradodd Andrea Powell gydag Alan Terrell am y gwahaniaeth mae’r grant wedi ei gael ar ei cymuned.

Stories

Gwella iechyd meddwl a llesiant pobl sy’n chwilio am noddfa yng Nghymru

Gwella iechyd meddwl a llesiant pobl sy’n chwilio am noddfa yng Nghymru

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Cefnogi menywod beichiog sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cefnogi menywod beichiog sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Eich cefnogaeth chi sydd wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial

Eich cefnogaeth chi sydd wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial

Cronfa Goffa Thomas John Jones

Dwylo Dros y Môr 2020

Dwylo Dros y Môr 2020

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru