Magu hyder trwy bêl-fasged

Cronfa ‘Clybiau mewn Argyfwng’ gan Made By Sport

“Roeddwn i’n arfer bod yn nerfus iawn am gystadleuaeth ond ers i mi ddechrau gwneud y twrnameintiau, dwi wir wrth fy modd. Dwi wir yn caru fy nghit achos mae ganddo fy hoff rif arno sef fy oedran i. Mae gwisgo cit gyda fy ffrindiau yn y tîm gwir yn gwneud i mi deimlo’n rhan o dîm ac rydyn ni’n gweithio gyda’n gilydd i chwarae’r gorau gallwn ni. Mae mam a dad yn dweud bod fy hyder wedi gwella’n arw ers i mi fod yn chwarae yn y twrnameintiau, dwi’n edrych ymlaen yn fawr at fwy eleni. “

Mae Tribal Basketball yn dod â phêl-fasged i’r gymuned ac yn helpu i godi proffil y gamp ar draws Cymru. Wrth ddarparu sesiynau ar gyfer pob oedran, maen nhw’n canolbwyntio ar wneud pêl-fasged yn hwyl, yn gynhwysol, ac yn agored i bawb.

Yn dilyn cyfnod clo Covid-19, gwelodd Tribal Basketball gynnydd aruthrol yn nifer y plant oedd eisiau cymryd rhan yn y gamp. Cawsant grant gan gronfa Made by Sport i brynu pecynnau i blant eu defnyddio mewn twrnameintiau a phrynu offer i helpu cyflwyno sesiynau hyfforddi mwy cynhwysfawr.

Trwy ein cefnogaeth, Tribal Basketball wedi gallu cynnig cyfleoedd i blant na fyddai fel arall wedi gallu cymryd rhan yn y gamp. Mae darparu citiau i’r plant wedi eu helpu i gael ymdeimlad o agosatrwydd a pherthyn i’r clwb, gan wella eu lles corfforol a meddyliol.

Dywedodd Jon o Tribal Basketball:

“Mae’r gefnogaeth wedi bod yn amhrisiadwy wrth ein helpu i weithio tuag at ein nod o chwaraeon cynhwysol. Mae yna deimlad mawr o falchder wrth wylio’r plant yn datblygu eu sgiliau ac yn dyst i’r brwdfrydedd cynyddol sy’n dod gyda chwarae timau eraill mewn natur gyfeillgar gystadleuol.”

Stories

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Cronfa i Gymru

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint

Lles yn y coed

Lles yn y coed

Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies