Yn darparu cefnogaeth hanfodol i ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Mae Oasis Caerdydd, sydd wedi derbyn grant o Gronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru, yn defnyddio’r cyllid i ddarparu prydau bwyd a pharseli bwyd dyddiol, sy’n briodol yn ddiwylliannol i’r rhai sydd fel arfer yn mynychu’r ganolfan.

Siaradodd Katy Hales â Reynette Roberts, Cyfarwyddwr Oasis Caerdydd, am y gwahaniaeth y mae’r grant wedi’i wneud iddynt yn yr amser heriol hwn.

 

Stories

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint

Lles yn y coed

Lles yn y coed

Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Gwella bywydau pobl ifanc drwy weithgaredd awyr agored

Gwella bywydau pobl ifanc drwy weithgaredd awyr agored

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

Lle i fod yn greadigol a chwrdd â phobl newydd

Lle i fod yn greadigol a chwrdd â phobl newydd