Yn darparu cefnogaeth hanfodol i ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Mae Oasis Caerdydd, sydd wedi derbyn grant o Gronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru, yn defnyddio’r cyllid i ddarparu prydau bwyd a pharseli bwyd dyddiol, sy’n briodol yn ddiwylliannol i’r rhai sydd fel arfer yn mynychu’r ganolfan.

Siaradodd Katy Hales â Reynette Roberts, Cyfarwyddwr Oasis Caerdydd, am y gwahaniaeth y mae’r grant wedi’i wneud iddynt yn yr amser heriol hwn.

 

Stories

Eich cefnogaeth chi sydd wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial

Eich cefnogaeth chi sydd wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial

Cronfa Goffa Thomas John Jones

Dwylo Dros y Môr 2020

Dwylo Dros y Môr 2020

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Uchel ac yn Groch

Uchel ac yn Groch

Adroddiad Yn Uchel ac yn Groch

Cynnal gwasanaethau cymunedol

Cynnal gwasanaethau cymunedol