Yn darparu cefnogaeth hanfodol i ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Mae Oasis Caerdydd, sydd wedi derbyn grant o Gronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru, yn defnyddio’r cyllid i ddarparu prydau bwyd a pharseli bwyd dyddiol, sy’n briodol yn ddiwylliannol i’r rhai sydd fel arfer yn mynychu’r ganolfan.

Siaradodd Katy Hales â Reynette Roberts, Cyfarwyddwr Oasis Caerdydd, am y gwahaniaeth y mae’r grant wedi’i wneud iddynt yn yr amser heriol hwn.

 

Stories

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Cronfa i Gymru

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint

Lles yn y coed

Lles yn y coed

Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies