Yn darparu cefnogaeth hanfodol i ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Mae Oasis Caerdydd, sydd wedi derbyn grant o Gronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru, yn defnyddio’r cyllid i ddarparu prydau bwyd a pharseli bwyd dyddiol, sy’n briodol yn ddiwylliannol i’r rhai sydd fel arfer yn mynychu’r ganolfan.

Siaradodd Katy Hales â Reynette Roberts, Cyfarwyddwr Oasis Caerdydd, am y gwahaniaeth y mae’r grant wedi’i wneud iddynt yn yr amser heriol hwn.

 

Stories

Uchel ac yn Groch

Uchel ac yn Groch

Adroddiad Yn Uchel ac yn Groch

Cynnal gwasanaethau cymunedol

Cynnal gwasanaethau cymunedol

Cefnogi plant i gadw gysylltiad gyda’g addysg ar-lein

Cefnogi plant i gadw gysylltiad gyda’g addysg ar-lein

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Cefnogi menywod a merched bregus

Cefnogi menywod a merched bregus

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru