Dathlu 20 mlynedd o wneud gwahaniaeth mewn cymunedau ledled Cymru

Daeth grwpiau cymunedol, cyfranwyr a chefnogwyr ynghyd i ddathlu 20fed pen-blwydd Sefydliad Cymunedol Cymru yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Noddwyd y digwyddiad arbennig hwn gan Brewin Dolphin a oedd yn arddangos y bobl a’r grwpiau mae Sefydliad Cymunedol Cymru’n gweithio ac yn cysylltu gyda nhw a sut maen nhw’n gwneud gwahaniaeth mewn cymunedau ledled Cymru.

Soniodd y Ministry of Life, grŵp sy’n cysylltu â phobl ifanc anodd eu cyrraedd trwy gerddoriaeth, y cyfryngau a’r celfyddydau, sut y mae’r grantiau y maen nhw wedi’u derbyn oddi wrth Sefydliad Cymunedol Cymru wedi’u helpu i ariannu prosiectau ieuenctid yng Nghaerdydd a Chasnewydd.

Soniodd un o’r bobl ifanc drwy air o brofiad personol sut y llwyddodd hi i ddatblygu sgiliau a chynyddu ei hyder drwy fynychu’r Ministry of Life. Meddai Sabrina:

“Fe ddechreuais i fynd i’r Ministry of Life yn 14 oed. Roeddwn i’n eithaf tawel ond ar ôl mynd ar ychydig o deithiau gyda’r plant eraill, roedd fy hyder yn cynyddu. Es yn fy mlaen i wirfoddoli am ddwy flynedd ac yna dod yn weithiwr ieuenctid. Roedd Ministry of Life wedi fy helpu gyda’m hyder, i gydweithio ac i weithio fel tîm ac fe helpodd hynny i mi gael lle yn y brifysgol.”

Roedd y dathliad hefyd yn nodi lansio Cyfeillion Sefydliad Cymunedol Cymru – rhwydwaith unigryw sy’n dod ag unigolion a sefydliadau o’r un feddylfryd ynghyd i helpu newid bywydau mewn cymunedau ledled Cymru.

Dyma’r ail ddigwyddiad sy’n anrhydeddu ac yn nodi’r 20 mlynedd y bu Sefydliad Cymunedol Cymru yn ysbrydoli pobl i roi a helpu cymunedau Cymru i ffynnu a newid bywydau gyda’i gilydd.

Meddai Richard Williams, Prif Weithredwr Sefydliad Cymunedol Cymru:

“Yn ystod ein 20 mlynedd cyntaf, mae’r tîm yn Sefydliad Cymunedol Cymru wedi gweithio gyda rhoddwyr i fuddsoddi mwy na £25 miliwn mewn cymunedau ledled Cymru. Mae hynny wedi galluogi pobl i gynnal prosiectau ffantastig, megis y Ministry of Life, sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’w cymuned leol.
Mewn cyfnod fel yr un presennol, mae datblygu rhoddi dyngarol yn bwysicach nag erioed i gynnal cymunedau cryfach ac i helpu pobl i ddod at ei gilydd er mwyn gyrru newid.

Roedd ein digwyddiad yn dathlu’r cyflawniad ffantastig hwn ac yn edrych ymlaen at ein cynlluniau cyffrous i ddal ati i dyfu a gwneud hyn yn oed fwy o wahaniaeth i bobl a chymunedau yng Nghymru.”

News

Gweld y cyfan
Pŵer rhannu eich stori

Pŵer rhannu eich stori

Cyfle i ddweud eich dweud!

Cyfle i ddweud eich dweud!

Y Principality yn creu cronfa £100,000 i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru

Y Principality yn creu cronfa £100,000 i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru

Sefydliad Cymunedol Cymru yn lansio Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Sefydliad Cymunedol Cymru yn lansio Cronfa Croeso Cenedl Noddfa