Grantiau Dydd Gŵyl Dewi i helpu dau o bobl ifanc i ddilyn gradd Meistr

 

Cafodd dau dderbynnydd grant lwcus o Gronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain eu cyhoeddi yn y cinio Dydd Gŵyl Dewi blynyddol yn y Guildhall.

Mi fydd Ffian Jones yn defnyddio’r grant a ddyfarnwyd gan Gronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain i gefnogi ei gradd Meistr mewn Dylunio Dillad Dynion yn y Coleg Gelf Frenhinol. Mae Ffian yn defnyddio ei gwaith mewn ffasiwn fel cyfle i ddod â phobl ynghyd ac mae hi’n angerddol am adfywio iechyd a lles cymunedau yng Nghymoedd De Cymru trwy ei chreadigaethau.

Uchelgeisiau gyrfa David Sintons yw datblygu polisïau a all ehangu symudedd cymdeithasol a hyrwyddo’r cyfleoedd sydd ar gael i unigolion a grwpiau o gefndiroedd difreintiedig. Mi fydd grant o’r Gronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain yn ei gefnogi i wneud gradd Meistr yn Ysgol Economeg Llundain.

Mae cronfa ddyngarol Cymru yn Llundain, a reolir gan Sefydliad Cymunedol Cymru, yn cefnogi pobl ifanc a gafodd eu geni a/neu eu haddysgu yng Nghymru i ddatblygu eu sgiliau addysg, dysgu, busnes a gyrfa, ac ehangu eu gorwelion yn Llundain neu’r tu allan i Gymru. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y gronfa yma.

News

Gweld y cyfan
Pam mae eich stori yn bwysig

Pam mae eich stori yn bwysig

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau