Grantiau Dydd Gŵyl Dewi i helpu dau o bobl ifanc i ddilyn gradd Meistr

 

Cafodd dau dderbynnydd grant lwcus o Gronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain eu cyhoeddi yn y cinio Dydd Gŵyl Dewi blynyddol yn y Guildhall.

Mi fydd Ffian Jones yn defnyddio’r grant a ddyfarnwyd gan Gronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain i gefnogi ei gradd Meistr mewn Dylunio Dillad Dynion yn y Coleg Gelf Frenhinol. Mae Ffian yn defnyddio ei gwaith mewn ffasiwn fel cyfle i ddod â phobl ynghyd ac mae hi’n angerddol am adfywio iechyd a lles cymunedau yng Nghymoedd De Cymru trwy ei chreadigaethau.

Uchelgeisiau gyrfa David Sintons yw datblygu polisïau a all ehangu symudedd cymdeithasol a hyrwyddo’r cyfleoedd sydd ar gael i unigolion a grwpiau o gefndiroedd difreintiedig. Mi fydd grant o’r Gronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain yn ei gefnogi i wneud gradd Meistr yn Ysgol Economeg Llundain.

Mae cronfa ddyngarol Cymru yn Llundain, a reolir gan Sefydliad Cymunedol Cymru, yn cefnogi pobl ifanc a gafodd eu geni a/neu eu haddysgu yng Nghymru i ddatblygu eu sgiliau addysg, dysgu, busnes a gyrfa, ac ehangu eu gorwelion yn Llundain neu’r tu allan i Gymru. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y gronfa yma.

News

Gweld y cyfan
Pŵer rhannu eich stori

Pŵer rhannu eich stori

Cyfle i ddweud eich dweud!

Cyfle i ddweud eich dweud!

Y Principality yn creu cronfa £100,000 i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru

Y Principality yn creu cronfa £100,000 i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru

Sefydliad Cymunedol Cymru yn lansio Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Sefydliad Cymunedol Cymru yn lansio Cronfa Croeso Cenedl Noddfa