Mae Sefydliad Cymunedol Cymru wedi cefnogi gwasanaethau hanfodol i bobl sy’n chwilio mewn partneriaeth â Sefydliadau Cymunedol y DU ac elusen y Seiri Rhyddion

Lansiwyd Cronfa Gymorth Wcráin y llynedd, yn dilyn dechrau’r rhyfel yn yr Wcráin. Mae wedi helpu elusennau lleol a sefydliadau cymunedol sy’n darparu cymorth i ffoaduriaid sy’n cyrraedd o Wcráin, gan gefnogi’r gwaith o ddarparu gwasanaethau yn uniongyrchol ar gyfer integreiddio cymdeithasol unigolion a theuluoedd yn y DU.

Aeth yr arian o Gronfa Gymorth Wcraineg tuag at grant Cronfa Cenedl Noddfa Sefydliad Cymunedol Cymru i Homestart Cymru i’w galluogi i gefnogi 120 o deuluoedd sy’n chwilio am noddfa yng Ngwent, i wella eu llesiant, gwydnwch ac integreiddio yn eu cymunedau.

Bydd y grant gan Gronfa Croeso Cenedl Noddfa yn eu helpu i efelychu eu prosiect presennol a llwyddiannus yng Nghaerdydd i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn ardal Gwent.
Er bod blwyddyn wedi mynd heibio ers dechrau’r rhyfel, heb os, bydd ei effaith yn para am flynyddoedd lawer i ddod, gan barhau i achosi dioddefaint i’r miliynau o Wcrainiaid dadleoledig o gwmpas Ewrop. Ond yn anffodus, mae Wcráin ond yn un o’r nifer o wledydd sy’n wynebu gwrthdaro ac anffafriaeth ledled y byd, gyda miloedd o bobl yn cael eu gorfodi i ffoi o’u cartrefi bob dydd. Mae’r gwaith sy’n cael ei wneud gan grwpiau cymunedol yng Nghymru yn helpu i sicrhau bod unigolion a theuluoedd sydd wedi’u dadleoli yn dianc rhag gwrthdaro a gwahaniaethu yn cael yr help sydd ei angen arnynt.

Meddai Rosemary Macdonald, Prif Weithredwr Sefydliadau Cymunedol y DU:

“Mae’r prosiectau hyn yn y DU yn hanfodol i gynnwys ac integreiddio ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn y tymor hir sy’n gobeithio am fywyd mwy diogel. Wnaethon nhw ddim dewis y cyfeiriad hwn a dylen nhw gael pob cyfle i deimlo eu bod yn cael eu croesawu a’u cynnwys yn eu cymunedau newydd. Gydag arian hyblyg gan bartneriaid fel elusen y Seiri Rhyddion, gall y gwasanaethau hanfodol hyn barhau i ddarparu’r cymorth hwn a helpu pobl i ailadeiladu eu bywydau.”

Dywedodd Richard Williams, Prif Weithredwr Sefydliad Cymunedol Cymru:

“Mae’r cyllid hwn yn helpu Homestart i ddarparu cefnogaeth hanfodol yng Ngwent i bobl a ddadleolwyd gan wrthdaro a chwilio am noddfa. Mae angen y gefnogaeth a gynigir gan Homestart a sefydliadau fel nhw nawr yn fwy nag erioed wrth i Gymru groesawu mwy o ffoaduriaid a cheiswyr lloches.”

Dywedodd Les Hutchinson, Prif Weithredwr Sefydliad Elusennol y Seiri, elusen y Seiri Rhyddion:

“Rwyf wrth fy modd ein bod wedi gallu cynnig cymorth sylweddol i lawer o Wcrainiaid sydd wedi cyrraedd y wlad hon. Maen nhw wedi rhoi’r gorau i bopeth mewn gwlad yn ymrafael â chanlyniadau gwrthdaro trychinebus, ac rwy’n falch bod y cymorth a ddarperir gan y Seiri Rhyddion yn gwneud cymaint o wahaniaeth.”

Cliciwch yma i wybod mwy am Gronfa Croeso Cenedl Noddfa.

News

Gweld y cyfan
Anrhydeddu sêr Hollywood a dyngarwr lleol am eu cyfraniadau eithriadol i gymunedau Gogledd Cymru

Anrhydeddu sêr Hollywood a dyngarwr lleol am eu cyfraniadau eithriadol i gymunedau Gogledd Cymru

Y galon mor bwysig a’r meddwl wrth greu ymddiriedolwyr ymroddedig

Y galon mor bwysig a’r meddwl wrth greu ymddiriedolwyr ymroddedig

Pam mae eich stori yn bwysig

Pam mae eich stori yn bwysig

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…