Newidiadau i geisiadau grant

Y mis nesaf, bydd Sefydliad Cymunedol Cymru’n newid i system grantiau newydd.

Bydd y system newydd yn ein helpu i weithio’n fwy effeithlon ac yn ei gwneud yn haws ac yn gyflymach ymgeisio am grantiau.

Wrth i ni symud o’r hen system i’r system newydd ni fyddwn yn gallu derbyn ceisiadau NEWYDD am grant o’r 10fed o Fawrth 2020.

Byddwn yn dal i brosesu ceisiadau sydd eisoes wedi’u derbyn, sydd wedi’u cwblhau’n llawn a gyda’r holl ddogfennau cefnogi fel y gofynnwyd. Os na fyddwch chi wedi cyflwyno’ch dogfennau cefnogi erbyn haner nos ar 16 o Fawrth, bydd eich cais yn cael ei dynnu’n ôl a bydd yn rhaid i chi ail ymgeisio eto pan fydd y gronfa’n ail agor.

I allu gweithredu yn y cyfnod hwn o drosglwyddo, byddwn yn symud Dyddiad Cau rhai o’r cronfeydd a’r rhaglenni at nes ymlaen yn y flwyddyn er mwyn rhoi digon o amser i ni weithredu’r system newydd ac hyfforddi’r tîm cyn ail agor.

Yn ystod yr amser hwn, byddwn yn parhau i ddyfarnu grantiau i unigolion mewn argyfwng o Gronfa Rhyddhad Mewn Angen Harwarden a’r Cylch ac o’r Gronfa Caeredigrwydd. Os ydych chi’n gwneud cais am Grant Argyfwng, cysylltwch â’r tîm grantiau ar 029 2037 9580 neu e-bostiwch grants@communityfoundationwales.org.uk.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi pryd y byddwn yn derbyn ceisiadau newydd.

Byddwn yn gadael i chi wybod am y cynnydd a dyddiadau cau newydd trwy’n llythyrau newyddion misol yma.

News

Gweld y cyfan
Mae angen eich help arnom i barhau i gefnogi cymunedau drwy’r argyfwng costau byw

Mae angen eich help arnom i barhau i gefnogi cymunedau drwy’r argyfwng costau byw

£1m mewn grantiau i grwpiau cymunedol i gefnogi’r rhai mwyaf bregus drwy’r argyfwng costau byw

£1m mewn grantiau i grwpiau cymunedol i gefnogi’r rhai mwyaf bregus drwy’r argyfwng costau byw

Grymuso Newid: Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Elusennol gyda Sefydliad Cymunedol Cymru

Grymuso Newid: Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Elusennol gyda Sefydliad Cymunedol Cymru

Be ddysgais i o daith Cymru Tricia

Be ddysgais i o daith Cymru Tricia