O Awstralia i Gymru… Mae taith adrodd straeon yn dechrau

Mae Tricia, gwirfoddolwr o Awstralia, yn teithio o amgylch Cymru, yn siarad â grwpiau rydym wedi’u cefnogi am bŵer grantiau bach. Yn ein blog diweddaraf, mae’n sôn am yr hyn a’i hysbrydolodd i gychwyn ar y daith adrodd straeon hon.

Fy enw i yw Tricia Bowen a dwi’n awdures o Awstralia. Yn 2022 cysylltais â Sefydliad Cymunedol Cymru gyda’r syniad o wirfoddoli fy ngwasanaethau – o deithio o amgylch Cymru, o gyfarfod a siarad â phobl sy’n ymwneud â phrosiectau y mae’r Sefydliad yn eu cefnogi, ac yna ysgrifennu straeon am eu hymdrechion i’w cyhoeddi ar eu gwefan a sianeli cyfryngau cymdeithasol. Ddeuddeg mis yn ddiweddarach, mae’r daith hon ar fin dechrau.

Cododd y syniad ar gyfer y prosiect hwn yn 2020. Roedd fy mam oedrannus newydd farw, ac roeddwn i wedi dechrau didoli trwy’r lluniau, papurau a phethau cofiadwy yr oedd hi wedi’u casglu dros ei hoes. Yma cefais fy ailgyflwyno i’w mam, fy Nana, presenoldeb hanfodol a chariadus yn fy mywyd cynnar. Ganwyd Nana yng Nghymru, fel yr oedd ei rhieni, a’u rhieni o’u blaenau, ac roeddwn i bob amser yn cael fy swyno gan y straeon cyfoethog a chywrain o Gymru a rannodd Nana â mi.

Roeddwn i’n gwybod ei bod hi’n bryd mynd ar bererindod. Ond roeddwn i eisiau bod yn fwy nag ymwelydd. Roeddwn i eisiau cwrdd â phobl yn eu cymunedau lleol. Roeddwn i eisiau gwrando ar eu straeon a dysgu am y wlad hon – lle rwy’n teimlo cysylltiad mor ddwfn.

Felly, es i ati i ymchwilio sefydliadau elusennol. Dyna sut wnes i ddod o hyd i Sefydliad Cymunedol Cymru. Pan ddarllenais am y prosiectau yr oeddent yn eu cefnogi, roeddwn yn cydnabod ar unwaith pa mor bwysig oedd adeiladu ac anrhydeddu cymunedau cryf a bywiog. Roedd yn teimlo fel ffit gwych, felly fe wnes i gysylltu. O’r cychwyn cyntaf, roedd Andrea ac Anoushka yn gefnogol iawn i’r syniad hwn, er gwaethaf y ffaith ei fod yn dod o berson anhysbys iddynt o ochr arall y byd.

Rwy’n gwerthfawrogi’n fawr y cyfle y maent wedi’i roi imi, ac edrychaf ymlaen at y sgyrsiau niferus y byddaf yn cymryd rhan ynddynt dros yr wythnosau nesaf. Rwy’n llawn cyffro gyda’r gobaith o weld mwy o’r wlad ddiddorol hon ac o glywed straeon y bobl sy’n gweithio i wella a datblygu eu cymunedau lleol.

Tricia Bowen

News

Gweld y cyfan
Pam mae eich stori yn bwysig

Pam mae eich stori yn bwysig

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau