O Awstralia i Gymru… Mae taith adrodd straeon yn dechrau

Mae Tricia, gwirfoddolwr o Awstralia, yn teithio o amgylch Cymru, yn siarad â grwpiau rydym wedi’u cefnogi am bŵer grantiau bach. Yn ein blog diweddaraf, mae’n sôn am yr hyn a’i hysbrydolodd i gychwyn ar y daith adrodd straeon hon.

Fy enw i yw Tricia Bowen a dwi’n awdures o Awstralia. Yn 2022 cysylltais â Sefydliad Cymunedol Cymru gyda’r syniad o wirfoddoli fy ngwasanaethau – o deithio o amgylch Cymru, o gyfarfod a siarad â phobl sy’n ymwneud â phrosiectau y mae’r Sefydliad yn eu cefnogi, ac yna ysgrifennu straeon am eu hymdrechion i’w cyhoeddi ar eu gwefan a sianeli cyfryngau cymdeithasol. Ddeuddeg mis yn ddiweddarach, mae’r daith hon ar fin dechrau.

Cododd y syniad ar gyfer y prosiect hwn yn 2020. Roedd fy mam oedrannus newydd farw, ac roeddwn i wedi dechrau didoli trwy’r lluniau, papurau a phethau cofiadwy yr oedd hi wedi’u casglu dros ei hoes. Yma cefais fy ailgyflwyno i’w mam, fy Nana, presenoldeb hanfodol a chariadus yn fy mywyd cynnar. Ganwyd Nana yng Nghymru, fel yr oedd ei rhieni, a’u rhieni o’u blaenau, ac roeddwn i bob amser yn cael fy swyno gan y straeon cyfoethog a chywrain o Gymru a rannodd Nana â mi.

Roeddwn i’n gwybod ei bod hi’n bryd mynd ar bererindod. Ond roeddwn i eisiau bod yn fwy nag ymwelydd. Roeddwn i eisiau cwrdd â phobl yn eu cymunedau lleol. Roeddwn i eisiau gwrando ar eu straeon a dysgu am y wlad hon – lle rwy’n teimlo cysylltiad mor ddwfn.

Felly, es i ati i ymchwilio sefydliadau elusennol. Dyna sut wnes i ddod o hyd i Sefydliad Cymunedol Cymru. Pan ddarllenais am y prosiectau yr oeddent yn eu cefnogi, roeddwn yn cydnabod ar unwaith pa mor bwysig oedd adeiladu ac anrhydeddu cymunedau cryf a bywiog. Roedd yn teimlo fel ffit gwych, felly fe wnes i gysylltu. O’r cychwyn cyntaf, roedd Andrea ac Anoushka yn gefnogol iawn i’r syniad hwn, er gwaethaf y ffaith ei fod yn dod o berson anhysbys iddynt o ochr arall y byd.

Rwy’n gwerthfawrogi’n fawr y cyfle y maent wedi’i roi imi, ac edrychaf ymlaen at y sgyrsiau niferus y byddaf yn cymryd rhan ynddynt dros yr wythnosau nesaf. Rwy’n llawn cyffro gyda’r gobaith o weld mwy o’r wlad ddiddorol hon ac o glywed straeon y bobl sy’n gweithio i wella a datblygu eu cymunedau lleol.

Tricia Bowen

News

Gweld y cyfan
Mae angen eich help arnom i barhau i gefnogi cymunedau drwy’r argyfwng costau byw

Mae angen eich help arnom i barhau i gefnogi cymunedau drwy’r argyfwng costau byw

£1m mewn grantiau i grwpiau cymunedol i gefnogi’r rhai mwyaf bregus drwy’r argyfwng costau byw

£1m mewn grantiau i grwpiau cymunedol i gefnogi’r rhai mwyaf bregus drwy’r argyfwng costau byw

Grymuso Newid: Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Elusennol gyda Sefydliad Cymunedol Cymru

Grymuso Newid: Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Elusennol gyda Sefydliad Cymunedol Cymru

Be ddysgais i o daith Cymru Tricia

Be ddysgais i o daith Cymru Tricia