Pam dylen ni fod yn tyfu dyngarwch cymunedol

Yn y cyfnod anodd hwn, mae’n gwneud synnwyr yn fwy nag erioed i wneud yn siŵr bod pob punt yn mynd ychydig ymhellach.

Wedi’r cyfan, rydyn ni i gyd yn chwilio am y gwerth gorau ym mhopeth rydyn ni’n ei wneud, boed hynny yn eich troli siopa wythnosol neu’r penderfyniadau a wneir mewn busnes mawr.

Felly, wrth i Lywodraeth y DU ystyried ei cham nesaf wrth ryddhau arian o yswiriant segur, pensiynau a buddsoddiadau at ddefnydd elusennol, mae’n gwneud synnwyr bod ystyriaeth yn cael ei ystyried i sut y gall yr £880m disgwyliedig wneud yr effaith fwyaf ar gyfer achosion da ledled y DU.

Mae adroddiad newydd A Place for Philanthropy, a gyhoeddwyd heddiw gan UK Community Foundations, yn nodi’r achos dros ddefnyddio dyngarwch sy’n rhoi mewn ymgyrch ariannu cyfatebol i wneud y £880m hwn yn mynd ymhellach.

Mae sylfeini cymunedol ar draws y DU mewn sefyllfa unigryw i ddenu dyngarwyr i gyfateb â’r £880m a chynyddu’r cyllid sydd ar gael i gymunedau yn sylweddol. Mae UKCF yn dyfynnu enghraifft rhaglen Gymunedol yn Gyntaf yn 2012, lle rhoddodd sylfeini cymunedol hwb i bot £50m gan Lywodraeth y DU hyd at £171m drwy roi dyngarol ychwanegol a buddsoddiad gofalus.

Ac mae hyn i gyd yn digwydd drwy ddull gweithredu lleol â ffocws, yn ein hachos ni yng Nghymru, gan weithio gyda phartneriaid cenedlaethol a lleol, yn ogystal â datblygu cysylltiadau agos gyda grwpiau cymunedol. Ac, wrth gwrs, mae’n mynd y tu hwnt i arian parod. Mae gan grwpiau cymunedol a dyngarwyr lleol fel ei gilydd gyfran yn lles eu cymuned leol sy’n mynd ymhell, ymhell tu hwnt i bunnoedd a cheiniogau.

Bydd unrhyw un sydd wedi gwylio’r newyddion dros y misoedd diwethaf wedi sylweddoli ein bod mewn cyfnod difrifol, a gyda dim llawer o olau ar ddiwedd y twnnel. Os bu amser erioed i wneud i gronfeydd elusennol fynd ymhellach – dyma fe.

Dyna pam ein bod ni yn Sefydliad Cymunedol Cymru heddiw yn cefnogi galwad Sefydliad Cymunedol y DU i Lywodraeth y Deyrnas Unedig trosoli dyngarwch sy’n seiliedig ar leoedd i ymateb i’r heriau enfawr sy’n wynebu ein cymunedau.

Gall dyngarwch lleol wneud i’r cronfeydd segur hyn fynd ymhellach – gan adeiladu dyfodol gwell i’n teuluoedd a’n cymunedau.

Gallwch ddarllen yr adroddiad yma.

 

News

Gweld y cyfan
Pam mae eich stori yn bwysig

Pam mae eich stori yn bwysig

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau