Pam dylen ni fod yn tyfu dyngarwch cymunedol

Yn y cyfnod anodd hwn, mae’n gwneud synnwyr yn fwy nag erioed i wneud yn siŵr bod pob punt yn mynd ychydig ymhellach.

Wedi’r cyfan, rydyn ni i gyd yn chwilio am y gwerth gorau ym mhopeth rydyn ni’n ei wneud, boed hynny yn eich troli siopa wythnosol neu’r penderfyniadau a wneir mewn busnes mawr.

Felly, wrth i Lywodraeth y DU ystyried ei cham nesaf wrth ryddhau arian o yswiriant segur, pensiynau a buddsoddiadau at ddefnydd elusennol, mae’n gwneud synnwyr bod ystyriaeth yn cael ei ystyried i sut y gall yr £880m disgwyliedig wneud yr effaith fwyaf ar gyfer achosion da ledled y DU.

Mae adroddiad newydd A Place for Philanthropy, a gyhoeddwyd heddiw gan UK Community Foundations, yn nodi’r achos dros ddefnyddio dyngarwch sy’n rhoi mewn ymgyrch ariannu cyfatebol i wneud y £880m hwn yn mynd ymhellach.

Mae sylfeini cymunedol ar draws y DU mewn sefyllfa unigryw i ddenu dyngarwyr i gyfateb â’r £880m a chynyddu’r cyllid sydd ar gael i gymunedau yn sylweddol. Mae UKCF yn dyfynnu enghraifft rhaglen Gymunedol yn Gyntaf yn 2012, lle rhoddodd sylfeini cymunedol hwb i bot £50m gan Lywodraeth y DU hyd at £171m drwy roi dyngarol ychwanegol a buddsoddiad gofalus.

Ac mae hyn i gyd yn digwydd drwy ddull gweithredu lleol â ffocws, yn ein hachos ni yng Nghymru, gan weithio gyda phartneriaid cenedlaethol a lleol, yn ogystal â datblygu cysylltiadau agos gyda grwpiau cymunedol. Ac, wrth gwrs, mae’n mynd y tu hwnt i arian parod. Mae gan grwpiau cymunedol a dyngarwyr lleol fel ei gilydd gyfran yn lles eu cymuned leol sy’n mynd ymhell, ymhell tu hwnt i bunnoedd a cheiniogau.

Bydd unrhyw un sydd wedi gwylio’r newyddion dros y misoedd diwethaf wedi sylweddoli ein bod mewn cyfnod difrifol, a gyda dim llawer o olau ar ddiwedd y twnnel. Os bu amser erioed i wneud i gronfeydd elusennol fynd ymhellach – dyma fe.

Dyna pam ein bod ni yn Sefydliad Cymunedol Cymru heddiw yn cefnogi galwad Sefydliad Cymunedol y DU i Lywodraeth y Deyrnas Unedig trosoli dyngarwch sy’n seiliedig ar leoedd i ymateb i’r heriau enfawr sy’n wynebu ein cymunedau.

Gall dyngarwch lleol wneud i’r cronfeydd segur hyn fynd ymhellach – gan adeiladu dyfodol gwell i’n teuluoedd a’n cymunedau.

Gallwch ddarllen yr adroddiad yma.

 

News

Gweld y cyfan
Mae angen eich help arnom i barhau i gefnogi cymunedau drwy’r argyfwng costau byw

Mae angen eich help arnom i barhau i gefnogi cymunedau drwy’r argyfwng costau byw

£1m mewn grantiau i grwpiau cymunedol i gefnogi’r rhai mwyaf bregus drwy’r argyfwng costau byw

£1m mewn grantiau i grwpiau cymunedol i gefnogi’r rhai mwyaf bregus drwy’r argyfwng costau byw

Grymuso Newid: Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Elusennol gyda Sefydliad Cymunedol Cymru

Grymuso Newid: Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Elusennol gyda Sefydliad Cymunedol Cymru

Be ddysgais i o daith Cymru Tricia

Be ddysgais i o daith Cymru Tricia