Partneru am effaith leol

Fel arbenigwyr yn anghenion eu cymunedau lleol, a thrwy eu perthynas a’u rhwydweithiau â sefydliadau llawr gwlad yn eu hardaloedd, sylfeini cymunedol sydd yn y sefyllfa orau i gyfeirio arian at y rhai sydd ei angen fwyaf.

Yn ddiweddar, ymunom â Cheshire Community Foundation i helpu mwy o grwpiau o Gymru i gael cefnogaeth o Gronfa Gymunedol Assura.

Mae ein partneriaeth gyda Sefydliad Cymunedol Sir Gaer yn enghraifft wych o sut y gall gweithio mewn partneriaeth sicrhau’r effaith leol fwyaf posibl heb orfod dechrau o’r dechrau a dyblygu ymdrechion mewn ardal anghyfarwydd.

Gyda dim ond pum cais o Gymru’r llynedd, buom yn gweithio gyda Sefydliad Cymunedol Sir Caer i sicrhau y gallai cymunedau ledled Cymru gael mynediad at y gefnogaeth a gynigir gan Gronfa Gymunedol Assura.

Fe wnaethon ni hyrwyddo Cronfa Gymunedol Assura ar draws ein sianeli digidol a chynnal yr asesiadau o geisiadau. Roedd llawer o’r ymgeiswyr yn hysbys i Sefydliad Cymunedol Cymru felly roeddem yn deall cyd-destun eu ceisiadau ac yn gallu darparu gwybodaeth ychwanegol a oedd yn arbennig o ddefnyddiol pan ddaeth i’r panel grantiau.

O ganlyniad i’n partneriaeth, derbyniodd y Gronfa Gymunedol Assura 44 cais o Gymru ac ennill 22 o grantiau gwerth ychydig o dan £100,000.

Dywedodd Angela Richardson, Ymgynghorydd Grantiau yn Sefydliad Cymunedol Sir Gaer:

“Gwnaeth Sefydliad Cymunedol Cymru waith gwych o hyrwyddo, codi ymwybyddiaeth, ac asesu ceisiadau ar gyfer Grantiau Assura i Gymru, a gyflwynwyd ar amser ac i safon uchel iawn.

Roedd y Panel wir yn gwerthfawrogi mewnbwn y tîm grantiau yn y panel, gan ddarparu pwyntiau o eglurhad a chyd-destun daearyddol a thematig cefndirol sydd bob amser mor ddefnyddiol wrth orfod gwneud rhai dewisiadau anodd ar ba brosiectau i’w hariannu.

Does dim dwywaith bod gweithio gyda Sefydliad Cymunedol Cymru wedi codi ymwybyddiaeth o Gronfa Gymunedol Assura yng Nghymru yn sylweddol.”

I gael help a chefnogaeth gyda chyllid grant, cliciwch yma.

News

Gweld y cyfan
Mae angen eich help arnom i barhau i gefnogi cymunedau drwy’r argyfwng costau byw

Mae angen eich help arnom i barhau i gefnogi cymunedau drwy’r argyfwng costau byw

£1m mewn grantiau i grwpiau cymunedol i gefnogi’r rhai mwyaf bregus drwy’r argyfwng costau byw

£1m mewn grantiau i grwpiau cymunedol i gefnogi’r rhai mwyaf bregus drwy’r argyfwng costau byw

Grymuso Newid: Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Elusennol gyda Sefydliad Cymunedol Cymru

Grymuso Newid: Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Elusennol gyda Sefydliad Cymunedol Cymru

Be ddysgais i o daith Cymru Tricia

Be ddysgais i o daith Cymru Tricia