Sam Warburton yn lansio ymgyrch CAERedigrwydd yn Gaerdydd heddiw

Gafodd CAERedigrwydd, ymgyrch i helpu lleihau digartrefwch yng Nghaerdydd, ei lansio heddiw gyda seren rygbi Sam Warburton. Mae pwynt digyswllt wedi cael ei osod yn Yr Hayes i roi ffordd arall i bobl Caerdydd roi arian i’r digartre.
Gall rhoi rhodd ddim fod yn haws – gan tapio eich cerdyn yn erbyn y sgrin rhyngweithiol mae rhodd o £2 yn cael ei wneud yn awtomatig. Dyma’r tro cyntaf i pwynt i gerdyn di-gyswllt cael ei defnyddio ar gyfer derbyn rhoddion gan y cyhoedd yng Nghymru, ac am y ddwy wythnos nesaf fydd pob rhodd yn cael ei ddyblu diolch i’r Four Acre Trust.
Bydd y rhoddion yn cael eu casglu gan y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru a fydd yn dyfarnu grantiau unigolion sydd yn ddigartref, yn ogystal a’r rhai sydd mewn risg o ddigartrefedd. Mi fydd grantiau i fynu at £750 yn cael ei gwobryo drwy sefydliadau ac elusennau sy’n cefnogi’r unigolion yma.
Gallai ddefnyddio’r arian yma i brynu eitemau hanfodol a fydd o fudd i’r unigolyn a’i cynllun datblygu personol. Y nod yw cefnogi anghenion unigol unigolion.
Ydy chi wedi bod yn gweld y pwynt rhoi cerdyn di-gyswllt eto? Cofiwch rannu llun gyda’g ni ar Facebook neu Trydar pan fyddech yno. Helpwch i wneud gwahaniaeth yng Nghaerdydd!

News

Gweld y cyfan
Pam mae eich stori yn bwysig

Pam mae eich stori yn bwysig

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau