Sefydliad Cymunedol Cymru yw dewis elusen Dwylo Dros y Môr 2020

35 o flynyddoedd ar ôl rhydau’r gân elusen Gymraeg gyntaf erioed, Dwylo Dros y Môr, mae fersiwn 2020 o’r gân yn cael ei rhyddhau a bydd rhan o’r elw yn mynd at Gronfa Gwytnwch Coronafeirws Sefydliad Cymunedol Cymru.

Mae’r gantores Elin Fflur, gyda chymorth y cerddor Owain Gruffudd Roberts, wedi dod â thros 30 o artistiaid Cymru o’r sîn gerddorol heddiw at ei gilydd i greu trefniant newydd, Dwylo Dros y Môr 2020.

Bydd fersiwn newydd o’r gân, a gyfansoddwyd yn wreiddiol gan y canwr Huw Chiswell, ar gael i’w lawrlwytho ar yr holl lwyfannau digidol ar 11 Rhagfyr.  Bydd y cyfan ar gael i’w wylio mewn rhaglen arbennig, Dwylo Dros y Môr 2020, a fydd yn cael ei darlledu ar 27 Rhagfyr am 8pm.

Yn union fel gyda’r gân 35 o flynyddoedd yn ôl, bydd rhan o’r elw o’r sengl yn mynd i elusen a chyda’r pandemig Coronafeirws presennol yn dal i effeithio ar fywydau yng Nghymru, dewiswyd elusen agosach at adre – Sefydliad Cymunedol Cymru.

Bydd rhan o elw Dwylo Dros y Môr yn mynd at Gronfa Gwytnwch Coronafeirws Sefydliad Cymunedol Cymru. Mae’r Gronfa hon wedi cefnogi sefydliadau ledled Cymru gydol y pandemig Coronafeirws, gan eu helpu i addasu eu gwasanaethau a chefnogi’r rhai sydd ei angen mwyaf.

Meddai Richard Williams, Prif Weithredwr Sefydliad Cymunedol Cymru:

“Mae Sefydliad Cymunedol Cymru wrth ei fodd o gael ei ddewis yn elusen fersiwn Dwylo Dros y Môr 2020. Mae rhydhau’r sengl hwn yr un mor bwysig heddiw ag yr oedd 35 o flynyddoedd yn ôl, yn enwedig gan ein bod yng nghanol pandemig Coronafeirws.

Mae’n Cronfa Gwytnwch Coronafeirws wedi bod yn gymorth ariannol mawr ei angen i gymunedau ledled Cymru.  Rydym ni’n gobeithio y bydd pobl Cymru’n dangos eu cefnogaeth ac yn lawrlwytho’r gân er mwyn i ni allu dal ati i helpu’r rhai sydd ei angen fwyaf.”

Meddai’r gantores Elin Fflur:

“Yn wreiddiol, 35 mlynedd yn ôl, y nod oedd codi arian at rywbeth a oedd yn digwydd yr ochr arall i’r byd; ond rydym yng nghanol argyfwng gwahanol iawn eleni.”

“Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn mor anodd – mae Covid wedi effeithio ar bob un ohonom, ond mae yna rhai pobl yn ein cymunedau sydd wedi’u taro’n wirioneddol galed gan y pandemig. A dyna pam mae Cronfa Gwytnwch Coronafeirws Sefydliad Cymunedol Cymru mor bwysig; mae’n gweithio yng nghalon ein cymunedau.

“Buaswn yn annog pawb i brynu’r gân – rydym dal yng nghanol y pandemig, felly os allwn ni helpu’r achos drwy lawrlwytho cân, wel, oni ddylem ni i gyd fynd amdani?! Byddai’n fonws gwych ei gweld yn cyrraedd brig y siartiau!”

Lawrlwythwch Dwylo Dros y Môr yma

News

Gweld y cyfan
Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu