Alice King

Swyddog Grantiau

Alice King

Fy nghefndir

Dechreuais fy ngyrfa yn y sector elusennol gan weithio mewn siop elusen yng Nghaerdydd. Yna symudais ymlaen i weithio yn RSPB fel Cynorthwyydd Codi Arian. Roeddwn i eisiau gweithio yn y Sefydliad gan fy mod i’n awyddus i gynyddu fy ngwybodaeth o’r sector ariannu, gan gadw cymunedau wrth galon yr hyn rwy’n ei wneud

Yr hyn rwy'n ei wneud

Byddaf yn gweithio gyda’r Tîm Grantiau i helpu i sicrhau bod y rhaglen grantiau’n rhedeg yn effeithlon.

Holwch fi ynghylch

Ceisiadau grant newydd neu eich dyfarniadau presennol a sut y gallwn eich cefnogi gyda’r ddau.

Pam rwy'n caru Cymru

Rwy’n dod o Gymru, a phryd bynnag y byddaf yn gadael, alla i ddim aros i ddod adref eto. Mae gan Gymru gymaint o natur a thirweddau hardd, mae’n anodd peidio â’i gymryd yn ganiataol

Team members

Gweld y cyfan
Richard Williams

Richard Williams

Prif Weithredwr

Andrea Powell

Andrea Powell

Cyfarwyddwr Rhaglenni (Dirprwy Prif Weithredwr)

Katy Hales

Katy Hales

Cyfarwyddwr Dyngarol

Anoushka Palmer

Anoushka Palmer

Pennaeth Cyfathrebu a Marchnata