Katy Hales

Cyfarwyddwr Dyngarol

Katy Hales

Fy nghefndir

Ymunais â sefydliad cymunedol Cymru ym mis Medi 2018. Gweithiais yn y sector Prifysgolion am 8 mlynedd cyn hynny, gan ganolbwyntio’n bennaf ar godi arian gan ymddiriedolaethau a sefydliadau, etifeddiaethau, rhoddion mawr a datblygu cyn-fyfyrwyr. Cyn hyn, gweithiais fel Swyddog Cyswllt ar gyfer Deloitte, yn arbenigo ym maes Treth Ryngwladol.

Yr hyn rwy'n ei wneud

Fel Cyfarwyddwr Dyngarol, mae fy swydd yn ymwneud yn bennaf â chysylltu â darpar ddyngarwyr, ond gan feithrin cefnogwyr presennol y Sefydliad ar yr un pryd. Rwy’n cynnal portffolio o gynghorwyr cyfreithiol ac ariannol, gan weithio mewn partneriaeth â nhw er mwyn paru rhoddwyr â “gweithredwyr” yn y gymuned.

Holwch fi ynghylch...

Caffael rhoddion mawr, gadael rhodd yn eich ewyllys, mynychu digwyddiad rhwydweithio neu ddigwyddiad rhannu gwybodaeth.

Pam rwy'n caru Cymru

Symudais i Gymru o Reading er mwyn mynychu Prifysgol Caerdydd ac nid wyf wedi edrych yn ôl. Nid ydych byth mwy nag ychydig filltiroedd i ffwrdd o’r arfordir, cefn gwlad, mynyddoedd a llynnoedd, ac mae ansawdd y sîn bwyd wedi gwella’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf.

Team members

Gweld y cyfan
Richard Williams

Richard Williams

Prif Weithredwr

Andrea Powell

Andrea Powell

Cyfarwyddwr Rhaglenni (Dirprwy Prif Weithredwr)

Anoushka Palmer

Anoushka Palmer

Pennaeth Cyfathrebu a Marchnata

Smitha Coughlan

Smitha Coughlan

Pennaeth Cyllid