Smitha Coughlan

Pennaeth Cyllid

Smitha Coughlan

Fy nghefndir

Ymunais â Sefydliad Cymunedol Cymru ym mis Chwefror 2022 fel Pennaeth Cyllid a chyn hynny gweithiais fel Rheolwr Refeniw a Phrisio gyda Wales and West Utilities. Fe wnes i fy hyfforddiant a’m cymwysterau yn KPMG Caerdydd, cwmni archwilio a chyfrifyddiaeth.

Rwyf hefyd yn Drysorydd ac yn Ymddiriedolwr Prosiect Partner Geni, elusen fach Gymreig sy’n helpu menywod beichiog a fyddai fel arall yn wynebu genedigaeth ar eu pennau eu hunain.

Yr hyn rwy'n ei wneud

Fel y Pennaeth Cyllid rwy’n gofalu am bob agwedd ar gyllid yr elusen o sicrhau bod yr arian yn cael ei fuddsoddi’n ddoeth i baratoi’r cyfrifon.

Holwch fi ynghylch...

Cyllid Elusennau!

Pam rwy'n caru Cymru

Cefais fy ngeni a’m magu yng nghymoedd Cymru ac rwy’n teimlo’n gwbl gartrefol wedi fy amgylchynu gan fynyddoedd, coedwigoedd ac afonydd. Rwyf hefyd yn ymweld yn rheolaidd â thraethau trawiadol arfordir Cymru. Mae byw ger y ddinas ond hefyd yn agos at yr holl dirwedd naturiol anhygoel sydd gan Gymru i’w chynnig yn teimlo fel y gorau o bob byd. Does dim lle arall y byddai’n well gen i fod!

Team members

Gweld y cyfan
Asha Vijendran

Asha Vijendran

Pennaeth Gweithrediadau Grantiau

Richard Williams

Richard Williams

Prif Weithredwr

Andrea Powell

Andrea Powell

Cyfarwyddwr Rhaglenni (Dirprwy Prif Weithredwr)

Katy Hales

Katy Hales

Cyfarwyddwr Dyngarol