Cronfa Cymunedol Assura

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Cymorth Adfer COVID 19 ar gyfer Grwpiau Cymunedol BAME yng Nghymru

Cronfa i Gymru

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

Sefydliad Teulu Ashley

Sefydliad Wesleyan